Freelancer op de payroll

 

Een freelancer is voor de Belastingdienst/UWV pas een freelancer als hij of zij aan een aantal voorwaarden voldoet.

Voorwaarden freelancer
  • beschikking over een geldige VAR-wuo (winst uit onderneming) of VAR-dga (directeur groot aandeelhouder) verklaring
  • ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • bedrijfsrisico hoort tot risico freelancer
  • meerdere opdrachtgevers in een jaar
  • freelancer kan niet terugvallen op een sociaal vangnet
  • bereid om een factuur te sturen voor geleverde prestaties

Tevens dient de opdracht waar de freelancer op ingezet wordt een freelance opdracht te zijn.

Een freelance opdracht
  • is een project met een begin- en einddatum.

  • is een opdracht waarbij 'iets' opgeleverd dient te worden.
  • eigen medewerkers in loondienst van uw organisatie mogen niet hetzelfde werk  doen.
  • er mag geen gezagsverhouding zijn tussen u en de freelancer.
Alternatief voor freelancers: Adecco Payroll

Indien aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan constateert de Belastingdienst/UWV bij controle dat er sprake is van een privaatrechtelijk dienstverband. Voor deze situaties heeft Adecco Payroll BV een prima alternatief: een dienstverband met Adecco Payroll BV. De freelancer kan per uur of per dag bij u werkzaamheden uitvoeren en houdt de vrijheid van het ondernemerschap waarvoor hij of zij gekozen heeft. Uw organisatie loopt geen financiële risico's bij controles op een vermeend 'privaatrechterlijk dienstverband'. U spreekt met de freelancer het uur -of dagtarief af en Adecco Payroll BV regelt de rest met de freelancer. U ontvangt de factuur van Adecco Payroll BV.

Freelancers via Adecco Payroll BV zonder financiële risico's achteraf.