Afdrachten

 

Verklaringen omtrent betalingsgedrag

Het convenant tussen de Stichting Normering Arbeid en de Belastingdienst over het verstrekken van verklaringen omtrent betalingsgedrag liep per 31 december 2008 af, maar is door partijen voor onbepaalde tijd verlengd.
Ontbreken van verklaringen omtrent betalingsgedrag
Op basis van dit  convenant  krijgt de Stichting Normering Arbeid ieder kwartaal een overzicht van de zgn. verklaringen omtrent betalingsgedrag. Deze overzichten worden door de Stichting kortgesloten met de betrokken inspectie-instellingen. Het gaat daarbij vooral om ontbrekende verklaringen omtrent betalingsgedrag, die voor de Stichting een signaal zijn om na te gaan of er mogelijk iets aan de hand is bij de gecertificeerde onderneming. In overleg met de inspectie-instelling zal opheldering gegeven moeten worden over het ontbreken van een verklaring omtrent betalingsgedrag. Dit lijkt misschien wat overdreven, maar alleen met sluitende controles kan de Stichting Normering Arbeid zekerheid bieden richting opdrachtgevers en inleners.

Register Normering Arbeid
Door het bovenstaande systeem is het apart opvragen van verklaringen omtrent betalingsgedrag door opdrachtgevers bij de gecertificeerde ondernemingen feitelijk niet nodig. Het feit dat een onderneming is opgenomen in het Register Normering Arbeid geeft aan dat de onderneming is gecontroleerd op haar betalingsgedrag.

Klik hier om het certificaat te downloaden

Hier vindt u direct de Verklaring Stichting Normering Arbeid d.d. november 2012 van Adecco Payroll BV.