Aanmelden kandidaat

 

Aanmelden van een payroll kandidaat

U kunt één of meerdere payroll kandidaten aanmelden middels onderstaande aanmeldingsset.Laat uw medewerker zelf de benodigde formulieren invullen van de aanmeldingsset en voorzien van zijn of haar handtekening. Vul uw bedrijfsgegevens inclusief de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden van de betreffende payroll kandidaat in, voorzien van uw handtekening. Verder hebben wij voor de identiteitsvaststelling een kopie van een identiteitsbewijs nodig dat getekend is. Op het moment dat wij de gegevens van de payroll kandidaat via de post hebben ontvangen gaan wij over tot het aanmaken van de arbeidsovereenkomst met de medewerker en een payroll overeenkomst tussen u en Adecco Payroll BV.

In verband met de eerste dagmelding bij de Belastingdienst kan uw medewerker aanvangen met de werkzaamheden als wij de aanmeldingsset ontvangen hebben.

Aanmeldingsformulier opdrachtgever Adecco Payroll BV 
Aanmeldingsformulier medewerker Adecco Payroll BV 
Loonheffingen formulier 
VGM verklaring 
Zakelijke machtiging
Kopie van paspoort of identiteitskaart 
Personeelsreglement Adecco Payroll BV