VCU Certificering

 

Adecco voldoet aan het veiligheidbeheerssysteem conform de eisen van VCU

VCU is de Veiligheids Checklist Uitzendbureaus. Periodiek vindt er een toetsing plaats in de vorm van audits door een gecertificeerde organisatie, in dit geval Bureau Veritas Quality International. Er wordt o.a. getoetst volgens criteria zoals deze zijn vastgelegd in de VCU-checklist:

Veiligheids- en gezondheidsorganisatie en beleid
Selectie, gegevens- en documentenbeheer van de flexwerker
Voorlichting en instructie aan flexwerkers

Wat doet Adecco?

De vestigingsmedewerkers hebben de training VIL-VCU gevolgd. Hiermee hebben zij de vereiste veiligheidskennis, op basis waarvan zij de flexwerker op de juiste wijze kunnen selecteren en voorlichten in het kader van een veilige werkuitvoering. Om de risico's op de werkplek van de flexwerker goed in kaart te kunnen brengen, wordt aan de hand van de gegevens van de klant de "checklist arbeidsomstandigheden" ingevuld. Deze checklist wordt met de flexwerker doorgenomen voordat deze aan het werk gaat. Zo is de kracht op de hoogte van de eventuele risico's en kunnen passende maatregelen genomen worden.

 

Wat doet u als relatie van Adecco?

Ook verwachten we van u als inlenend bedrijf, dat u de flexwerker op de werkplek voorlicht over de arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld door het tonen van een veiligheidsinstructie op video, het overhandigen van het veiligheidsreglement, huisregels met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.

Samenwerken

Door een zo goed mogelijke samenwerking op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu willen we trachten samen met u als inlenend bedrijf en de flexwerker, de veiligheid van de flexwerker zo goed mogelijk te waarborgen en risico's op de werkplek zo veel mogelijk te minimaliseren. Het arbeidsomstandighedenbeleid, waarover in de Arbo-wet wordt gesproken, is er onder meer op gericht ziekte en ziekteverzuim te voorkomen. Dit kan alleen als er goed samengewerkt wordt tussen werknemer, werkgever en opdrachtgever.

 

VCA

Sinds 1994 bestaat de VCA-checklist, op basis waarvan aannemers zich kunnen certificeren. De VCA-checklist is in Nederland en België de standaard geworden voor de beoordeling van het veiligheidsbeheersysteem van aannemers door de opdrachtgevers. VCA is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met 'verhoogd risico' (werkzaamheden in fabrieken, installaties en werkplaatsen).

 

VCU

Een VCU-certificaat is bedoeld voor uitzend- en detacheringbureaus die personeel leveren aan VCA-bedrijven, zoals:

Engineeringbureaus die construction management leveren
Werktuigbouwkundige activiteiten
Elektrotechniek en procesbesturing
Civiele techniek en bouwkunde
Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren, verticaal transport, brand- en mangatwachten en inspectiewerkzaamheden (röntgen).

VCU is bedoeld voor het uitzenden van personeel naar:
Opdrachtgevers die VCA-certificaten opleggen
Bedrijven met een VCA-certificaat

 

Download hier het VCU certificaat