Overige investeringen

 
Roparun
Adecco heeft in 2007, 2008 en 2009 een team gesponsord dat deelneemt aan de Roparun, de langste non-stop estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Het doel van de estafetteloop is zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de stichting Roparun. Met het geld worden projecten gefinancierd die het leven van terminale kankerpatiënten zo plezierig mogelijk willen laten verlopen.

Giften n.a.v. kracht- en klanttevredenheidsonderzoeken

Een aantal keer per jaar voert Adecco een landelijk klant- en krachttevredenheidsonderzoek uit. Voor elke door een klant of kracht ingevulde enquête maakt Adecco een bepaald bedrag over aan een goed doel. In juni 2008 was dit Stichting Hulphond, die hulphonden opleidt voor mensen met een motorische of auditieve beperking of epilepsie. In november 2008 was het goede doel de Johan Cruyff Foundation, die zich richt op het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn van kinderen.

Lee Hecht Harrison, onderdeel van de Adecco Group, besteedt sinds een aantal jaren 1% van de jaarwinst aan een goed doel. Donaties gingen onder andere naar Roparun (non-stop estafetteloop ten bate van terminale kankerpatiënten) en Kika (Kinderen Kankervrij).

In 2009 heeft Adecco Group Nederland ervoor gekozen het budget voor eindejaarsgeschenken voor medewerkers gedeeltelijk aan te wenden ter ondersteuning van een goed doel. Medewerkers zelf spelen een belangrijke rol bij het benoemen van dit goede doel. Verder worden initiatieven van medewerkers actief gestimuleerd, onder meer door collega’s via intranet op te roepen bepaalde doelen te steunen.

Ga terug naar MVO Projecten
Ga verder naar Adecco Institute