Milieubeleid

 
Al wordt de zakelijke dienstverlening in principe gezien als een branche die weinig milieuvervuilend bezig is, toch erkennen we dat onze dagelijkse activiteiten een effect hebben op het milieu. Daarom zijn we gecommitteerd aan verantwoordelijkheid voor het milieu en nemen we ook stappen om deze verantwoordelijkheid om te zetten in concrete activiteiten.

Maatregelen voor een beter milieu

Waar we operationeel zijn, zien we de geldende milieuwetten en regels als minimumstandaarden. Daarnaast minimaliseren we de negatieve gevolgen van onze werkzaamheden voor het milieu door schadelijk afval te reduceren. Om dit te bereiken willen we het energieverbruik en gebruik van materialen zo laag mogelijk houden. Concreet betekent dit het volgende:

Waar mogelijk energie besparen die gebruikt wordt om onze kantoren draaiende te houden. Zo maken we gebruik van spaarlampen en worden medewerkers aangespoord om elektronische apparaten voor sluitingstijd uit te schakelen. Bovendien maakt ons nieuwe hoofdkantoor gebruik van koude/warmte opslag in de bodem, het conventionele alternatief van gasketels en koelmachines komt hiermee te vervallen. Het gebruik van deze opslag resulteert in een aanzienlijke besparing van de uitstoot van CO² en geeft hiermee invulling aan de doelstellingen zoals die zijn verwoord in het Kyoto Akkoord en vastgelegd door de Nederlandse regering en de Europese Unie. Ook heeft het pand een A status qua energieklasse. Verder hebben wij de afgelopen jaren aanzienlijke verbeteringen in gevel- en dakisolatie van onze vestigingen gerealiseerd.

Ons vestigingenbeleid is erop gericht dat wij zo dicht mogelijk bij onze klanten en kandidaten zitten, wat op jaarbasis veel autokilometers scheelt.

Papierverbruik minimaliseren en vergroten van het gebruik van elektronische documenten. Inzet van e-tools wordt bij onze klanten gestimuleerd. Vergroten van het gebruik van milieuvriendelijk papier, daar waar papier nog steeds nodig is. Aanmoedigen om papier opnieuw te gebruiken en recyclen van papier - al het papier binnen Adecco wordt apart ingezameld.

Recyclen en het gebruik van recyclede producten aanmoedigen - producten als cartridges en batterijen worden bijvoorbeeld gerecycled. Verder maken we zo efficiënt mogelijk gebruik van inktcartridges door te kiezen voor zuinige, centraal opgestelde printers.

Bij inkoop van producten en services rekening houden met milieuoverwegingen. Ook kijken we kritisch naar de omstandigheden waaronder in te kopen producten zijn vervaardigd. Zo wordt in de bedrijfskantines van Lee Hecht Harrison veel nadruk gelegd op het consumeren van biologisch geteelde producten tijdens de lunch.

Milieubelasting door woon-werkverkeer en werkwerkverkeer van onze medewerkers beperken. Thuiswerken wordt gestimuleerd (voor medewerkers die flexibel kunnen werken). Adecco stimuleert verder het gebruik van 'groene' lease auto's; we streven ernaar om in elke functiegerelateerde leaseklasse een hybride auto op te nemen. DNC biedt medewerkers die afzien van een leaseauto een Ov-jaarkaart aan. Tevens is een onderdeel van het Adecco beleid om het reizen met de auto en per vliegtuig zoveel mogelijk te beperken. Ook wordt het gebruik van Video Conferences en Conference Calls gestimuleerd. Daarnaast neemt Adecco deel aan het Nationaal Fietsplan om eigen werknemers te stimuleren om vaker met de fiets te reizen in plaats van met de auto. Met het Nationaal Fietsplan kunnen medewerkers met fiscaal voordeel een fiets aanschaffen. Door deelname aan het Nationaal Fietsplan tracht Adecco een bijdrage te leveren aan de vermindering van CO² uitstoot.

Ga terug naar MVO
Ga verder naar Maatschappelijk beleid