Maatschappelijk Beleid

 
Nieuwe uitzendbanen bieden flexwerkers ervaring en inkomen. Opeenvolgende uitzendbanen geven flexwerkers inkomensgarantie. In veel gevallen zijn deze uitzendbanen een opstap naar een vaste baan. Vaak gaat het hier om minderheidsgroeperingen, zoals ouderen en mensen met een handicap.

Lagere werkloosheid door tijdelijke banen

Tijdelijke banen zijn nieuwe banen die de balans tussen werk en privé ondersteunen en die werkloosheid reduceren. Uit onderzoek blijkt zelfs dat landen met een relatief hoger aantal flexwerkers een lagere lange termijn werkloosheid hebben. Daarnaast helpt tijdelijk werk ook om zwart werk te reduceren. Ongeveer 80% van de banen die gecreëerd zijn door uitzendorganisaties zouden anders niet hebben bestaan. Daardoor worden belastinginkomsten verhoogd en sociale kosten verlaagd, omdat tijdelijk werk het aantal mensen verlaagt dat in de bijstand zit (Ciett onderzoek "More Work Opportunities for More People").

Grotere arbeidsmarktparticipatie minderheidsgroeperingen

Ook stimuleert tijdelijk werk arbeidsmarktparticipatie van minderheidsgroeperingen, zoals lange termijn werklozen, oudere werknemers, etnische minderheden en mensen met een handicap. In Nederland vonden 20 tot 28% van de flexwerkers uit deze minderheidsgroeperingen een vaste baan via hun tijdelijke werk (gemiddelde tussen 2001 en 2004). In 2006, behoorde 27% van de Nederlandse uitzendmarkt tot deze groeperingen (Ciett onderzoek "More Work Opportunities for More People").

Naast de mogelijkheden die wij bieden aan werknemers, bieden wij organisaties de flexibiliteit die zij nodig hebben om competitief te blijven. Met behulp van tijdelijk werk kunnen zij fluctuaties opvangen en kunnen zij de vaardigheden van hun personeel aanpassen aan veranderingen in de markt.

Ga terug naar Milieubeleid
Ga verder naar MVO Projecten