Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door Adecco

Voor veel mensen, overal ter wereld, heeft Adecco als wereldmarktleider in HR Services invloed op de werkbeleving. Een dergelijke positie schept verplichtingen. Daarom rekenen wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tot de kernwaarden van onze onderneming. Vanuit die kernwaarde zetten wij ons wereldwijd in voor het universele recht op veilig en fatsoenlijk werk. Adecco wil daarnaast kansen creëren voor individuele ontwikkeling en sociale integratie van minderheidsgroeperingen.

Onze aanpak

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Adecco het onderkennen van de samenhang tussen onze belangen en die van onze stakeholders. We moeten onze bijdrage optimaliseren, terwijl we verantwoordelijk moeten omgaan met de gevolgen van onze acties. Wat goed voor Adecco is, moet ook goed zijn voor werknemers, opdrachtgevers, leveranciers, overheden en de maatschappij in het algemeen.
Adecco heeft een positieve rol in de samenleving, die tot uiting komt in meerdere facetten. Zo trainen we talent, waardoor de inzetbaarheid van mensen wordt vergroot. Daarnaast is de snelheid en efficiëntie waarmee we werkzoekenden in contact brengen met opdrachtgevers niet alleen positief voor werkzoekenden, maar verlaagt het bijvoorbeeld ook het aantal bijstandsuitkeringen. Ook helpen onze flexibele HR oplossingen organisaties snel te reageren op veranderingen en helpen deze hen competitief te blijven. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden.

Principes en beleid
Ons doel is om individuen en organisaties effectiever en efficiënter te laten werken, en om een grotere keuze op het gebied van werk te creëren, op zo’n manier dat het voor iedereen gunstig is. Als 's werelds grootste HR dienstverlener zijn we ons bewust van onze wereldwijde verantwoordelijkheden. Onze kernwaarden:
Respect: we respecteren de rechten en waardigheid van alle mensen en organisaties door eerlijk, rechtvaardig en toegewijd te zijn.
Verantwoordelijkheid: we nemen verantwoordelijkheid voor onze acties en we houden ons en anderen verantwoordelijk voor wat we zeggen en doen.
Eerlijkheid: we communiceren op een eerlijke manier met onze collega’s, werknemers, investeerders, opdrachtgevers, leveranciers, overheden en de maatschappijen waarin we werken.

Integriteit: we handelen integer door te doen wat goed is, ook al is dit moeilijk of impopulair.
Deelname aan The Global Compact
Op 31 januari 1999 stelt Kofi Annan het internationale bedrijfsleven voor een uitdaging. Hij roept alle captains of industry op hun verantwoordelijkheid te nemen voor een aantal elementaire principes met betrekking tot:

mensenrechten
arbeid
milieu
anticorruptie

Adecco heeft de handschoen opgenomen door zich aan te sluiten bij The Global Compact. Dit platform, in 2000 in het leven geroepen door het VN-hoofdkwartier, fungeert voor VN-agentschappen, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen als denktank en toetssteen voor bovengenoemde punten. Enkele honderden organisaties participeren inmiddels in The Global Compact.

Deelname aan MVO Nederland

Op nationaal niveau participeert Adecco in MVO Nederland. Partnerorganisaties (bedrijven, brancheorganisaties, overheidsinstellingen) onderscheiden zich door maximale integratie van MVO in de beleidsvoering, samenwerkingsgezindheid en het actief uitdragen van het gedachtegoed dat aan MVO ten grondslag ligt.

Ga door naar Milieubeleid