ISO Certificering

 
Kwaliteit is voldoen aan de wensen en eisen van onze relaties, de flexwerker én onszelf. Het zoeken van een geschikte kandidaat waardoor de vacature van het bedrijf naar volle tevredenheid wordt ingevuld en het bieden van een passende functie en beloning voor onze flexwerkers zijn uitgangspunten in onze dienstverlening. Want bij Adecco zijn we pas tevreden als de kwalitatieve uitgangspunten van beide partijen tot hun recht komen. Deze aanpak is vastgelegd in een ISO 9001 certificering.

Hoe gaan we te werk?

De selectie kan starten vanuit het ontvangen van een vacature van een bedrijf of vanuit het inschrijven van een kandidaat. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van de kennis van de Adecco-medewerker. Onze medewerkers beschikken daarnaast over geavanceerde hulpmiddelen. Voor ‘real time matching’ maken we gebruik van MAX, ons exclusieve automatiseringssysteem waarin alle vacatures en kandidaten van de Adecco vestigingen in Nederland beschikbaar zijn. Hiermee zijn we in staat de perfecte match te maken.

Selectiegesprek vestiging

In een persoonlijk gesprek met de kandidaat wordt nagegaan of deze inderdaad voldoet aan de eisen van de klant. Om snel vast te stellen of kandidaten voldoen aan de eisen die gesteld worden op het ge¬bied van vaardigheden, werkinstelling en passend bij uw organisatie, hanteren wij Xpert – ons unieke, wereldwijd gestandaardiseerde testprogramma. Indien de klant dit wenst, wordt de kandidaat eerst voorgesteld bij het bedrijf. Van Adecco ontvangen zowel de kandidaat als de klant een bevestiging van het gesprek. Hieraan voorafgaand kunnen uiteraard de cv’s worden doorgenomen.

Flexwerkers zijn bij Adecco verzekerd van een goede begeleiding, een prima administratieve afhandeling en een stipte uitbetaling van het salaris.

Klanttevredenheidsonderzoeken

Om na te gaan of de door Adecco geleverde diensten naar tevredenheid zijn van de klant en flexwerker en om te signaleren of er mogelijke verbeterpunten voor de Adecco-organisatie zijn, worden er periodiek klanttevredenheidsonderzoeken gehouden onder klanten en flexwerkers. Dit kan zowel vanuit het hoofdkantoor plaatsvinden als via de lokale vestiging.

Klik hier om het ISO certificaat te downloaden