Van Netwerk Naar Werk

 
Nationaal Ouderenfonds  & Adecco

Het Nationaal Ouderenfonds is het enige goede doel voor (kwetsbare) ouderen in Nederland en heeft als missie: ‘het helpen van ouderen voor wie on¬voldoende zorg en aandacht is vanuit de maatschappij’. Het Fonds hanteert daarbij enkele speerpunten: bestrijden van eenzaamheid en armoede, vergroten van veiligheid en bevorderen van goede zorg en van een gezonde oude dag. Wij doen dit door eigen diensten en activiteiten en door het publiek via de media te wijzen op de problemen van ouderen (zgn. pleitbezorging).

In onze acties ligt de nadruk op bestrijden van eenzaamheid. Het is een van de grote menselijke problemen in onze huidige samenleving, die verstrekkende gevolgen heeft.
Naast het bijstaan van ouderen die hulp nodig hebben heeft het Nationaal Ouderenfonds ook projecten die preventief werken.

Adecco Group Nederland zet haar expertise in voor passende verbintenissen tussen mensen en bedrijven. Met gepassioneerde medewerkers toetsen zij de wensen en mogelijkheden van kandidaten aan specifieke behoeften van internationale en lokale bedrijven en instellingen. Zij doen dit vanuit de overtuiging dat waardevol werk bijdraagt aan de kwaliteit van het leven.

De laatste tijd wordt het steeds duidelijker dat werkzoekenden niet alleen gediend zijn bij een cursus en de verplichting om te solliciteren. Juist het benutten en inzetten van het eigen netwerk kan  doorslaggevend zijn bij het succesvol zijn in het vinden van een nieuwe baan. Om het tij te keren en werkzoekenden betere kansen te geven op een nieuwe werkplek hebben het Nationaal Ouderenfonds en Adecco besloten de handen ineen te slaan. Samen starten we het project Van Netwerk Naar Werk.

Van Netwerk Naar Werk

(Dit initiatief is een samenwerking tussen Adecco en het Nationaal Ouderenfonds.) Door ervoor te zorgen dat werkzoekende ouderen in contact komen met anderen en zich actief in gaan zetten om zichzelf en elkaar aan een nieuwe baan te helpen proberen we te voorkomen dat deze mensen in een isolement terecht komen met alle gevolgen van dien. Wij proberen ze zelfredzaam te maken en samen met hen te werken aan een gevoel van eigenwaarde en plezier in het leven.

Werkzoekenden kunnen zich aanmelden voor het programma Van Netwerk Naar Werk. Het programma bestaat uit een tweetal bijeenkomsten waarin de deelnemers door een coördinator, en vrijwilligers, stap voor stap worden meegenomen in de wereld van online netwerken. Deelnemers worden geholpen bij het maken van een helder profiel, het opbouwen en informeren van hun netwerk en het vinden van de juiste contactpersonen bij bedrijven waar iemand wil werken. Ook gaan deelnemers met elkaar in gesprek en maken helder wat zij zoeken zodat de deelnemers na kunnen gaan of ze iets voor elkaar kunnen betekenen. Alle deelnemers worden direct opgenomen in de Van Netwerk Naar Werk LinkedIn-groep en worden gestimuleerd de andere deelnemers uit te nodigen, zowel van de eigen bijeenkomst als van andere bijeenkomsten in Nederland. Als alle informatie is verwerkt en de profielen gereed zijn hebben deelnemers een uitstekende basis om zich te oriënteren, netwerken en solliciteren en hebben zij allerlei leuke en hopelijk nuttige contacten opgedaan.

Klik hier om je aan te melden