Talentmanagement - u kunt er niet omheen

  "Geluiden en signalen uit de HR praktijk" 

Het economisch herstel komt op gang. Daarmee gaat ook de arbeidsmarkt weer bewegen. Groei resulteert echter niet automatisch in meer vaste banen. Nieuwe wet- en regelgeving ten spijt, verdere flexibilisering blijft dé HR-trend. Die flexibilisering is in toenemende mate intern gericht. Dat verklaart waarom Talentmanagement met stip op de tweede plaats staat in de prioriteitenlijst van HR-professionals. Uit welke hoek waait de wind?

“Talentmanagement is vergelijkbaar met vliegeren, waarbij het de kunst is om de organisatie in de lucht te houden. De vlieger wordt gesymboliseerd door het instrumentarium van de organisatie. De vliegeraar met het vliegertouw in de hand zijn de managers in de organisatie. De turbulentie in de lucht symboliseert de dynamiek op de arbeidsmarkt. De wind, met haar luchtdeeltjes, staat voor de individuele medewerkers, de talenten.”
 “Talentmanagement is sturen op waardecreatie.”

Dit zei prof. Dr. Lidewey E.C. van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit, in haar inaugurele rede van 27 oktober 2008. Intussen zijn we zeven jaar en een crisis verder. De ‘war for talent’ verdween naar de achtergrond; hoge werkloosheidscijfers kwamen ervoor in de plaats. Maar het tij keert. Talentmanagement staat weer serieus op de agenda.

“Talentmanagement vervangt competentiemanagement. Organisaties die erin slagen talent structureel te ontwikkelen, kunnen rekenen op hogere winstcijfers en zijn beter in staat om kerncompetenties te ontwikkelen.”

Organisatieadviesbureau Beerenschot doet jaarlijks trendonderzoek onder HR-professionals. In 2014 stond het ontwikkelen van talenten van bestaande medewerkers met 40% op de eerste plaats op de lijst van beleidsprioriteiten. Ook voor 2015 wordt talentontwikkeling genoemd als belangrijkste beleidsthema. Strategische personeelsplanning staat beide jaren op de tweede plaats. Hieruit blijkt hoe nauw beide met elkaar verweven zijn.
 Wat is Talentmanagement?

Talentmanagement (ook wel: Talent Development) begint met inzicht in de huidige en toekomstige personeelsbehoefte, kwantitatief en kwalitatief. Vanuit die behoefte zijn twee vragen leidend:
 • Hoe houden we zittend talent vast en fit (mobiliteit en duurzame inzetbaarheid)
 • Hoe organiseren we de instroom van toekomstig talent?
 • Op welke criteria gaan we werven en selecteren?
 • Welke trainings- en opleidingsinspanningen passen bij ‘futureproof’ ondernemen?
“Talentmanagement? Keep it simple. Maak er een natuurlijk proces van. Laat mensen zich bewijzen in hun dagelijkse werk en laat ze groeien in waar ze goed in zijn.”
Zijn die vragen beantwoord, dan kunnen specifieke HR-inspanningen daarop worden afgestemd:
 • Loopbaanbegeleiding
 • Individuele opleidingen
 • Interne en externe mobiliteit
 • Leiderschapsontwikkelingen
 • ‘Talentklasjes’
Waarom Talentmanagement?

De wereld om ons heen verandert, markten veranderen, verdienmodellen veranderen, in te zetten kennis en kunde veranderen. En dat alles steeds sneller en continu. Dat vraagt van organisaties en medewerkers maximale flexibiliteit en wendbaarheid. Mee bewegen met de veranderende eisen die worden gesteld aan bedrijven en uit te voeren taken, is succesbepalend. Organisaties die serieus en structureel aandacht besteden aan talentmanagement melden de volgende pluspunten:

 • Onze medewerkers presteren beter en hebben minder last van stress
 • Managers en medewerkers kennen elkaars ambities
 • We sturen effectief op productiviteit, loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid
 • HR-professionals kennen de leerbehoefte in relatie tot bedrijfsdoelstellingen
 • We kennen de wensen en leerpotentie van onze medewerkers
 • Onze medewerkers zitten op de juiste plek en zijn trots op wat ze doen
 • We zien dat medewerkers zelf de verantwoordelijkheid voor hun loopbaan neme   Waarom ‘geen’ Talentmanagement?

Het rendement van Talentmanagement is aantoonbaar. Hoogleraar Strategisch Talentmanagement Lidewey van der Sluis in HR Praktijk: “Het rendement op het menselijk kapitaal moet hoger dan nul zijn. Dan kun je twee dingen doen. Ofwel het salaris van medewerkers verlagen, ofwel medewerkers ertoe bewegen hun toegevoegde waarde te verhogen. Dat laatste doe je met talentmanagement."

Toch staat Talentmanagement nog bij veel organisaties in de kinderschoenen staat. Volgens de Raet HR Benchmark 2014-2015 geven werkgevers de volgende argumenten:

 • Te weinig tijd en prioriteit voor talentmanagement
 • Te weinig kwaliteit van people management in de lijn
 • Te geringe ontwikkelbereidheid van medewerkers 

 Hoe zet je Talentmanagement op de agenda?

Bovengenoemde excuses laten onverlet dat werkgevers zich bewust zijn van de noodzaak van strategisch Talentmanagement. Dan is de vraag: hoe zet je het op de kaart? In een interview met HR Zone, online platform voor Human Resource en Change Management, adviseert Pauline van der Meer Mohr, bestuursvoorzitter van de Erasmus Universiteit, HR-professionals minder vanuit hun eigen vakgebied te praten, maar zich beter in te leven in de drukke wereld van de lijnmanager. Van der Meer Mohr, die HR-kaderfunctie bekleedde bij Shell, TNT en ABN Amro, roept HR-professionals op zich beter te verplaatsen in de agenda van het lijnmanagement en concreet aan te geven hoe Talentmanagement kan bijdragen aan elementaire uitdagingen als productiviteitsverhoging en kostenverlaging. ‘Spreek de taal van de werkvloer, alleen dan krijg je Talentmanagement op de agenda’. 

“Ieder mens heeft een eigen kleur die meer zegt dan kennis en kunde. Organisaties die weten welke kleuren bij hen passen en daarop selecteren, halen meer uit hun medewerkers.”
 
   Talentmanagement of ambitiemanagement?

Is Talentmanagement eigenlijk wel een term die alles dekt? Lidewey van der Sluis van Nyenrode Business Universiteit heeft met haar boek Talent is goed, ambitie is beter een belangrijke trendbreuk in gang gezet. Haar principe is dat de kracht van mensen op de arbeidsmarkt niet primair wordt bepaald door bestaande talenten, maar door de ontwikkeling die we doormaken en de mate waarin we succesvol willen zijn.

Van der Sluis schrijft onder meer: “Het hebben van talent is mooi meegenomen. De ode aan talent dient echter te worden genuanceerd. Zelfkennis, zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en omgevingsbewustzijn, zijn onophoudelijk de grootste aandrijvers van behaalde successen, op de voet gevolgd door karaktereigenschappen als doorzettingsvermogen en aanpassingsvermogen. Voor Lidewey van de Sluis betekent talentmanagement: in de volle breedte naar mensen en hun werk kijken en aandachtig luisteren als ze hun C.V. en ambities toelichten. Lees ook de blog Kleurrijke talenten, geschreven in het kader van Adecco Way to Work.”

Verbonden met specialisten

Binnen Adecco Group Nederland bestaat veel ervaring met Talentmanagement, richting eigen medewerkers én richting flexwerkers. We bieden ondersteuning met testprogramma’s en leer- en trainingtrajecten. Onze flexwerkers hebben continu toegang tot online leerplatforms. We bieden gespecialiseerde diensten aan op gebieden als loopbaanverandering, interne mobiliteit en leiderschapsontwikkeling. Staat Talentmanagement bij u op de agenda en zoekt u handvatten? Bespreek uw wensen met uw Adecco consultant en u wordt verbonden met onze specialisten. Open voor een totaaloverzicht van onze dienstverlening het Adecco Flex-bestek 2015