Adecco Passion4Work


Onder de noemer ‘Passion4Work’ bieden wij werkgevers handvatten om toe te werken naar een inclusieve arbeidsmarkt – een arbeidsmarkt waar iedereen een aandeel in heeft.

De participatiewet, van kracht per 1 januari 2015, is een stap op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt. Bij de uitvoering van de wet dicht de overheid een belangrijke rol toe aan HR-dienstverleners als Adecco Group Nederland. Vanuit de hoofdpijler onder ons MVO-beleid , het elementaire recht op werk voor iedereen, bieden wij met Passion4Work een reeks samenhangende diensten die op de Participatiewet zijn toegesneden.

Onze aanpak

  1. Met Passion4Work biedt Adecco Group Nederland bedrijven en instellingen ondersteuning bij de realisatie van ambities/doelstellingen in relatie tot een inclusief personeelsbestand.
  2. Betere arbeidsparticipatie door mensen met een arbeidsbeperking vraagt om een cultuuromslag. Adecco Group Nederland draagt hieraan bij door het delen van kennis en ervaringen. Hierbij ligt de nadruk op bewustwording en verbreding van draagvlak.
  3. Inzet van specifieke HR-tools brengt potentiële werkplekken en functies in kaart.
  4. Specifieke werving- en selectieservices, afgestemd op de diverse doelgroepen, gebaseerd op directe contacten met uitvoerende instanties.
  5. Wij werken nauw samen met alle relevante instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van en controle op het Banenplan, het fundament onder de Participatiewet. Door deze samenwerking kunnen wij voor organisaties snel de juiste contacten leggen, voorwaarden scheppen en banen realiseren.
  6. Wij bieden praktijkgerichte workshops aan om bij te dragen aan acceptatie en integratie op de werkvloer.
  7. Speciaal opgeleide consultants voor professionele begeleiding naar en op de werkplek: inwerkprogramma, coaching, ontwikkelplan.

Meer weten over een inclusieve arbeidsmarkt, de participatiewet en de banenafspraak?
Lees er alles over in onze white paper. Blader hem hier door 

Adecco Group Nederland is uw HR-partner bij uitstek om er samen voor te zorgen dat we als werkgevers voldoen aan de banenafspraak die binnen het Sociaal Akkoord is gemaakt en die via de Participatiewet is geformaliseerd.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!