Detacheren


Adecco, dé werkgever De behoefte aan een flexibele bezetting met voldoende garantie op continuïteit, neemt hand over hand toe. Om in die behoefte te voorzien, sluit Adecco met steeds meer gemotiveerde flexwerkers contracten op maat. Op die manier gaan wij met talentvolle mensen duurzame relaties aan.


Een uitgelezen arbeidsvoorwaardenpakket
Onze rol als werkgever neemt in alle opzichten toe. Wij nemen die rol uitermate serieus. Wie met onze organisatie een verbintenis aangaat, kan rekenen op een uitgelezen arbeidsvoorwaardenpakket.


Investeren in talent
Speciale consultants zetten zich in voor de optimalisering van ons 'arbeidskapitaal'. We blijven investeren in onze detacheringskrachten. Daar profiteren zij persoonlijk van. Maar ook u heeft er baat bij.


Beschikbaarheid, inzetbaarheid
Immers: voor de continuïteit van uw bedrijfsprocessen is snelle beschikbaarheid en inzetbaarheid van mensen met de juiste vaardigheden en werkervaring cruciaal. Een wereld die constant in beweging is, vraagt om voortdurende aanscherping van die vaardigheden!


Kennis en middelen
Adecco kiest voor verantwoord werkgeverschap. Dat gaat verder dan een gedegen primair en secundair arbeidsvoorwaardenpakket. Dat betekent óók dat we onze detacheringskrachten uitrusten met die kennis en middelen die de voorwaarden vormen om uw verwachtingen in alle opzichten waar te maken.

Aandacht
We besteden aandacht aan (bij)scholing, training en opleiding. We zijn alert op onze cultuur van betrokkenheid en wederzijds respect. We hebben een scherp oog voor vernieuwende visies op arbeid. We creëren ruimte voor parttime inzet, voor werk- en zorgcombinaties, voor flexibele werktijden. Want bij Adecco tellen alle mensen en individuele wensen mee.


Begeleiding
Zowel flexwerkers als detacheringskrachten kunnen rekenen op optimale begeleiding. We kijken goed naar individuele mogelijkheden, we maken ons sterk voor een werksituatie die aansluit op persoonlijke capaciteiten en voorkeuren. 'Coaching on the job' is een vast onderdeel van de wijze waarop wij met mensen omgaan. In onze zelf ontwikkelde Adecco University is iedereen welkom om deel te nemen aan een breed programma van praktijk- en functiegerichte opleidingen en trainingen.


Extra begeleiding
Uiteraard staan wij in voor marktconforme salariëring, stipte betaling en belastingafdracht en inzichtelijkheid in betalingsprocedures. Daarnaast bieden wij flexwerkers tal van extra voorzieningen.


Communicatie
Onze vestigingen kennen een cultuur van open en heldere communicatie. Wij houden onze flexwerkers systematisch op de hoogte van de arbeidsrechtelijke fase waarin zij krachtens de CAO voor Uitzendkrachten verkeren en van de consequenties die dat met zich meebrengt. Bovendien informeren wij mensen die op basis van een uitzendovereenkomst actief zijn, systematisch over onze opleidings-, trainings- en loopbaanmogelijkheden. Want wie bij Adecco wat langer meedraait, heeft recht op zekerheden en toekomstperspectieven.


Werken voor Adecco
Een goed arbeidsvoorwaardenpakket (met ondermeer: marktconforme salariëring en concurrerende employee benefits)
Persoonlijke loopbaanbegeleiding door speciale consultants
Optimale mogelijkheden voor (bij)scholing, training en opleiding
Coaching on the job
Maximale collegialiteit

Met ruim 150 vestigingen tot uw dienst in heel Nederland.