HR Process Management Services

 
Specialistische services, gericht op uitvoering en upgrading van operationele HR-processen, toegepast op locatie, als verlengstuk van uw eigen HR-afdeling.

Managed Service Program (MSP)

MSP is een leverancier die de primaire verantwoordelijkheid op zich neemt voor het volledige procesmanagement als het gaat om inhuur van flexibel personeel. Het gaat dan om de inhuur van uitzendkrachten (General Staffing), detacheringen (Professional Staffing), Payrolling, Freelancers en ZZP-ers. Typische verantwoordelijkheden van een MSP zijn onder andere programmamanagement, rapportage en leveranciersmanagement alsook geconsolideerde facturatie. In de meeste gevallen maakt een MSP gebruik van een Vendor Management Systeem (VMS) en zal de MSP leverancier een fysieke aanwezigheid op de locatie van de klant hebben. Een MSP leverancier kan al dan niet onafhankelijk zijn van een uitzend- of detacheringsorganisatie.

Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Uitvoering van recruitmentprocessen op locatie, gericht op vaste medewerkers op hogere functieniveaus. Resulteert in snellere invulling van vacatures via eenduidige processen, kostenverlaging en kwaliteitsverbetering. Ervaren recruiters ondersteunen uw HR-staf bij werving, selectie en testactiviteiten, op basis van een fee per geplaatste medewerker. RPO hanteert transparante procedures en ondubbelzinnige prestatienormen.