ABU CAO voor uitzendkrachtenWat moet u als werkgever weten

Met het fasesysteem kunt u uw arbeidscapaciteit sneller, gemakkelijker en vaak voordeliger aanpassen aan wisselende situaties. Adecco is u hierbij uiteraard graag en doeltreffend van dienst. Met een scherp oog voor uw wensen en voor de noodzaak tot kostenbeheersing, staan we u met raad en daad terzijde bij de flexibilisering van uw arbeidspotentieel.

Het fasesysteem

De kern van de CAO voor uitzendkrachten is een drietraps fasesysteem. De eerste fase (Fase A), biedt u als werkgever de grootste flexibiliteit. In deze fase zorgt het zogeheten 'uitzendbeding' ervoor dat u gebruik kunt maken van flexwerkers zonder een al te grote binding aan te gaan. 

'Uitzendbeding'

In Fase A is het mogelijk om flexwerkers voor een periode van 78 gewerkte weken 'regulier' uit te zenden. Volgens het 'uitzendbeding' dat dan van toepassing kan zijn, kunt u de opdracht op elk moment beëindigen, tenzij er een opzegtermijn is overeengekomen. Ook bij ziekte eindigt de arbeidsovereenkomst van de flexwerker direct, indien het uitzendbeding is opgenomen.

Beloningsregeling flexwerkers

Vanaf de eerste dag dat een flexwerker op een opdracht werkt, is de inlenersbeloning van toepassing, waarbij de CAO (of de eigen beloningsregeling) van de opdrachtgever leidend is. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen, voor specifieke doelgroepen, waarbij tijdelijk de beloningsregeling van de ABU CAO voor Uitzendkrachten kan worden gevolgd.

Opleiding

In de huidige ABU CAO voor Uitzendkrachten is het opleidingsaspect goed geregeld. Adecco besteedt optimale aandacht aan de opleidingswensen van flexwerkers, vanuit de ervaring dat de kwaliteit van tijdelijke arbeid daarmee gediend is.

Bekijk de CAO voor Uitzendkrachten hier online