Dienstenmix


Kijk op mensen, kennis van processen

De essentie van onze dienstverlening is dat wij uw operationele HR-organisatie ontzorgen. Dat doen we door elementaire werkprocessen bij u op locatie voor u uit te voeren. Al naar gelang uw behoeften, doelstellingen en de complexiteit van uw organisatie en werkstromen, stellen wij voor u de juiste mix samen uit de 7 werkprocessen van Adecco Managed Services.

De 7 werkprocessen van Adecco Managed Services

  • Werving
  • Selectie
  • Introductie
  • Planning
  • Binding & Begeleiding
  • Communicatie
  • Administratie

Dienstenmix

In relatie tot deze werkprocessen bieden wij een mix van diensten die wezenlijk bijdragen aan:

  • Workforce Management
  • Competence Management
  • Process Management

Adecco Managed Services werkt bij klanten op locatie. Dat is een garantie op maximale betrokkenheid bij de bedrijfsvoering, grip op de operationele processen en duurzaam partnership. We gaan letterlijk ‘de vloer op’. Om te ervaren wat er speelt en te bepalen waar de verbeter- en besparingskansen liggen.

Van analyse tot uitvoering
Onze betrokkenheid begint vaak met de inrichting en aansturing van flexpools. Eerst maken we een analyse van bestaande werkprocessen en systemen. Vervolgens doen we concrete verbeteringsvoorstellen. Deze voeren we uit met de inzet van Van analyse tot uitvoering verschillende modules. Met de 7 werkterreinen van Adecco Managed Services als pijlers, staan wij garant voor efficency en kwaliteit in Workforce Management.

Workforce Management
Optimalisering van de kwaliteit en kwantiteit van uw workforce (vast en flexibel). Doel: 100% bezettingsgraad onder alle omstandigheden.

Competence Management
Optimalisering van de productiviteit, gerelateerd aan actuele en toekomstige competentiebehoeften en automatisering van bijbehorende procedures.

Process Management
Analyse en optimalisering van alle (deel)processen van de operationele organisatie