Kennisdelen

 

Adecco MKB

Kennis delen en inspireren

Bij Adecco MKB volgen we de ontwikkelingen op de voet. We analyseren en brengen behoeften in kaart. Met als doel: permanente verbetering van bestaande diensten en ontwikkeling van nieuwe vormen van dienstverlening.

De kennis en informatie die we verzamelen, delen we graag met u. Dat doen we in de vorm van white papers en inspiratiesessies. Beschikbare informatie kunt u kosteloos downloaden. Heeft u liever een papieren versie, dan krijgt u die gratis op aanvraag toegezonden. Op onze inspiratiesessies, meestal in de vorm van een werkontbijt, kunt u zich online inschrijven.

De Mens centraal
De economie zal niet meer zo hard groeien als we voor de crisis gewend waren en krijgt een ‘ander gezicht’. Onze productie-economie evolueert tot kennis- en ideeëneconomie. Het MKB verkent welke kwaliteiten hiervoor vereist zijn en toont zich veerkrachtig genoeg om veranderingen in kansen om te zetten. In de ‘nieuwe economie’ staan persoonlijke kwaliteiten van mensen weer centraal. Dat vraagt om een heroriëntatie op werving, selectie, binding en ontwikkeling van talent, op hoe we als werkgevers en werknemers met elkaar omgaan en op leiderschap. ‘Als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u niet meer wat u altijd kreeg…’ is de subtitel die Anke Wiersma meegaf aan een white paper die ze op verzoek van Adecco MKB schreef – De mens centraal in de nieuwe economie. Anke Wiersma, Innovatieadviseur Syntens Innovatiecentrum, heeft een scherp ook voor trends en een warm hart voor sociale innovatie. Ze heeft haar waarnemingen, ervaringen en visie enthousiast verwoord.
 
Klik hier voor een actueel overzicht van inspiratiesessies
Klik hier om naar ons kenniscentrum te gaan (o.a. White Papers)