Flexpool services

Veerkracht, continuïteit, kwaliteit

Wilt u snel kunnen op- en afschakelen? Het liefst met gemotiveerde medewerkers die uw organisatie en protocollen kennen? Wij hebben ruime ervaring met de samenstelling en aansturing van flexpools. Voor iedere organisatie kunnen wij een eigen ploeg, goed getrainde medewerkers samenstellen die er zijn als ú ze nodig heeft.

Voordelen eigen flexpool:
  • Maximale veerkracht bij minimale inwerkinspanningen
  • Op- en afschakelen zonder kwaliteitsverlies
  • Altijd één centraal contactpunt
  • Kostenvermindering (minder werving & selectie en inwerkinspanningen)
  • Efficiënte en doorlopende instructie- en trainingstrajecten
  • Behoud van kennis en kunde
  • Snellere doorstroom naar andere functieniveaus
  • Hogere productiviteit en klanttevredenheid door binding en collegialiteit
  • Meer werkplezier en betrokkenheid bij uw doelen

Wij komen graag langs

Opbouw en ‘onderhoud’ van een flexpool is maatwerk. Onze specialisten komen langs om uw wensen te inventariseren en een analyse te maken van de operationele flexbehoefte en –processen. Onze kennis vertalen we in een klantspecifiek werving-, selectie- en testtraject. De beste kandidaten krijgen een correcte poolovereenkomst. Wij blijven de poolmedewerkers coachen en begeleiden.

“Relaties zijn altijd verbaasd als we vertellen dat een groep bestaat uit in- en externe medewerkers. Men ziet geen verschil in kwaliteit en inzet. Dat is het mooiste compliment dat je kunt krijgen.”

Blader hier online door de brochure Flexpool Services of download in PDF