FocusgebiedenOnze visie op MVO hebben wij vertaald in twee focusgebieden:

1. Quality of Life

Adecco werkt aan de kwaliteit van leven door ieders talent tot zijn recht te laten komen.

Adecco is zich bewust van haar bijzondere positie in de samenleving. Deze positie geeft ons een speciale verantwoordelijkheid én de mogelijkheid een belangrijke bijdrage te leveren.

Adecco stelt zich in haar werk constant tot doel de kwaliteiten en capaciteiten van mensen te verbinden aan werk waar deze maximaal tot hun recht komen. Dit doen we in de overtuiging dat het ten goede komt aan de kwaliteit van leven van de mensen die via Adecco werken. Tegelijkertijd geloven we dat hierdoor de werkgever meer werk gedaan krijgt, en de samenleving als geheel minder van haar capaciteiten verloren laat gaan aan de onderbenutting of overbelasting van menselijk kapitaal. Werk dat aansluit bij persoonlijke drijfveren en kwaliteiten zorgt voor betere levenskwaliteit. Ons motto is dan ook Better work, Better life.

Als werelds grootste leverancier van personeelsdiensten zijn we als geen ander in staat een goede afspiegeling van de samenleving te realiseren in het personeelsbestand, waarbij iedereen gelijke kansen heeft gekregen.

Door middel van onze personeelsdiensten heeft Adecco zich altijd ingezet voor de veiligheid van medewerkers. Hiermee helpen we de werkgever een verantwoord personeelsbeleid te voeren, ook voor flexwerkers.

Om op een duurzame manier de persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten van medewerkers tot hun recht te laten komen, is een goede gezondheid van groot belang. Adecco werkt dan ook graag samen met de werkgever en de werknemers aan een goed gezondheidsbeleid. Adecco streeft immers niet alleen naar een lange termijn relatie met de klant, maar ook met al het personeel.

2. Duurzame Toekomst

Adecco werkt aan een duurzame toekomst door te investeren in mensen en het milieu.

Adecco werkt aan de ontwikkeling van talent. Dit doen we voor toekomstige werknemers op middelbare scholen, voor werknemers in alle posities van hun loopbaan, en voor mensen buiten de arbeidsmarkt.

Om op een duurzame manier de persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten van medewerkers tot hun recht te laten komen, is een goede gezondheid van groot belang. Adecco werkt dan ook graag samen met de werkgever en de werknemers aan een goed gezondheidsbeleid. Adecco streeft immers niet alleen naar een lange termijn relatie met de klant, maar ook met al het personeel.

Hoewel onze grootste impact op sociaal gebied is, minimaliseren we constant de milieu-impact van onze bedrijfsprocessen. Hierbij kijken we verder dan alleen de CO2 uitstoot van ons wagenpark en energiegebruik van vestigingen. Ook het gebruik van grondstoffen als papier en koffie worden geminimaliseerd, en we kiezen onze leveranciers uit op hun milieu-impact.

Vaak zijn bij een groot deel van milieubelastende bedrijfsprocessen medewerkers betrokken. Regelmatig komen goede ideeën over milieuvriendelijke maatregelen dan ook van medewerkers zelf. Bij Adecco proberen we ook hierin een bijdrage te leveren. Hiermee werken we aan een beter milieu, het MVO beleid van vele organisaties, en daarnaast betrokken en enthousiaste medewerkers.