Doelstellingen


De doelstellingen voor het focusgebied Quality of Life, gerelateerd aan het MVO beleid en de MVO prestaties.

MVO Doelstelling  MVO Beleid  MVO Prestaties 
     
Ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten
 • Talentontwikkeling
 • Antidiscriminatie
 • Focus op persoonlijke competenties
 • Duurzaam werkgeverschap
 • Kernwaarden Adecco Group: Verantwoordelijkheid, Passie 
 • Antidiscriminatie programma’s
 • Voortgangsgesprekken met alle medewerkers
 • Loopbaanbegeleiding voor alle medewerkers
 • Adecco Leadership Program
 • Great Place to Work®
 • GoodHabitz
 • Passion4Talent & We zetten in op Taal
 • BeYou workshops
 • Informatie over ontwikkelingsmogelijkheden op Career Network
Gelijke kansen voor iedereen
 • Antidiscriminatie
 • Extra inzet voor moeilijk bemiddelbare groepen
 • Kernwaarden Adecco Group: Eerlijkheid, Integriteit en Passie
 • Antidiscriminatie programma’s
 • Loopbaanbegeleiding voor alle medewerkers
 • Kernwaarden voor alle dagelijkse besluitvorming
 • Adecco Way to Work
 • Passion4Work 
Een goede gezondheid en veiligheid voor werknemers
 • Preventiebeleid m.b.t. gezondheid medewerkers
 • Preventiebeleid m.b.t. veiligheid op de werkvloer
 • Kernwaarden Adecco Group: Verantwoordelijkhied
 • VCU-certificaat
 • Checklist arbeidsomstandigheden
 • VGM-verklaring
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • MVO coördinatoren
 • Win4Youth 
 • Certificering MVO Prestatieladder
 • VCA-certificaat Ajilon
 • Informatie over veiligheid en gezondheid op www.adecco.nl
Ethische omgang met alle stakeholders 
 • Duurzaam inkoopbeleid
 • Trainen van nieuwe medewerkers op het gebeid van omgang met stakeholders
 • Kernwaarden Adecco Group: eerlijkheid, integriteit en Passie
 • Kernwaarden voor alle dagelijkse besluitvorming
 • Gedragscode leveranciers
 • Certificering MVO Prestatieladder
 • Training ethische besluitvorming
 • Ethische Commissie


De doelstellingen voor het focusgebied Duurzame Toekomst, gerelateerd aan het MVO beleid en de MVO prestaties

MVO Doelstelling   MVO Beleid   MVO Prestaties 
     
Een duurzame omgang met het milieu  
 • Milieuvriendelijk bedrijfsprocessen
 • Duurzaam inkopen
 • Milieuvriendelijk leasebeleid
 • OV stimuleringsbeleid
 • Kernwaarde Adecco Group: Responsibility
 
 • Energiezuinig hoofdkantoor
 • Gedragscode leveranciers
 • Fietsplan
 • Duurzaam wagenpark
 • Duurzaam inkoopbeleid
 • Milieubarometer resultaten worden op de website getoond
 • KPI’s milieu
 • FutureWeNetwork
 • Milieubarometer gebruiken om impact te monitoren
 • Kandidaten met gelijke geschiktheid op reistijd selecteren
 • Energiecoördinator
 • Digitaal werken
Bijdragen aan de toekomst van onze samenleving 
 • Kennisdeling
 • Extra inzet voor gelijke kansen bij de integratie in de arbeidsmart
 • Integer en verantwoordelijk handelen
 • Zorgdragen voor duurzame inzetbaarheid
 • Duurzaam inkoopbeleid waarbij gekeken wordt naar milieu en arbeidsomstandigheden
 • Kernwaarde Adecco Group: Responsibility en Passie
 • Win4Youth
 • Gedragscode Leveranciers
 • JINC
 • Passion4Work
 • Stageplaatsen
 • Business and Disability
 • IOC Athlete Career Program
 • Duurzaam inkoopbeleid
 • Vrijwilligerswerk mensen op de bank
 • Certificering MVO Prestatieladder
 • Kennisdeling d.m.v. whitepapers
 • Stakeholder inventarisatie
 • Realiseer je droom
 • Passion4Talent & We zetten in op Taal
 • Betrokken Ondernemen met klanten
Bijdragen aan duurzaam werkgever-schap van de organisaties waar Adecco voor werkt 
 • Diversiteitbeleid
 • Talentontwikkeling
 • Extra investeren in lange termijn relaties met klanten
 • Zorgdragen voor duurzame inzetbaarheid
 • Duurzaam werkgeverschap
 • Kernwaarden Adecco Group: Customer focus, Entrepeneurship en Passie 
 • Loopbaanbegeleiding voor alle medewerkers
 • VCU-certificaat Adecco
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • VCA-certificaat Ajilon
 • Score Great Place to Work®
 • Score verbeteren krachttevredenheid
 • Score verbeteren klanttevredenheid
 • Passion4Work
 • Betrokken ondernemen met klanten 
Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van krachten 
 • Talentontwikkeling
 • Ontwikkelingsmogelijkheden door onderwijs en trainingen
 • Ontwikkeling persoonlijke competenties
 • Preventiebeleid gericht op gezondheid en veiligheid
 • Extra investeren in lange termijn relaties
 • Kernwaarde Adecco: Team Spirit en Passie
 • VCU-certificaat
 • Checklist arbeidsomstandigheden, VGM-verklaring
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Career Up, Management Support Opleidingen, GoodHabitz
 • Voortgangsgesprekken met krachten
 • IOC Athlete Career Program 
Bijdragen aan een duurzame toekomst van de eigen medewerkers 
 • Ontwikkelingsmogelijkheden oor onderwijs en trainingen
 • Preventiebeleid gericht op gezondheid en veiligheid
 • Kernwaarden Adecco; Team Spirit, Entrepeneurship en Passie
 • Loopbaanbegeleiding voor alle medewerkers
 • Adecco Leadership Program
 • Win4Youth
 • Learning & Development Programma voor eigen medewerkers
 • GoodHabitz
 • BeYou workshops
 • Vrijwilligerswerk mensen op de bank
 
     

Wilt u meer informatie, over bijvoorbeeld ons beleid of de prestaties, neem dan contact op met onze afdeling Quality @ CSR via telefoonnummer 0418 784 000.