Adecco is lid van de ABU

 
De Algemene Bond Uitzendondernemingen bepaalt al ruim 50 jaar de norm op het
gebied van uitzendwerk. Dus alleen uitzendbureaus die lid zijn van de ABU voldoen
aan de hoogste kwaliteitseisen. Denk bijvoorbeeld aan het naleven van CAO’s of
wet- en regelgeving, het werken volgens de laatste arboregels of het afdragen van
sociale premies. Essentiële zaken om u te verzekeren van kwaliteit, zekerheid en
financiële betrouwbaarheid wanneer u werkt met uitzendkrachten. Net zo belangrijk
als de uitzendkracht zelf. Hoe talentvol ook.

Adecco is lid van de ABU, en voldoet dus aan de hoogste kwaliteitseisen.