CAO uitzendkrachtenWat moet u als werkgever weten

Met het fasensysteem kunt u uw arbeidscapaciteit sneller, gemakkelijker en vaak voordeliger aanpassen aan wisselende situaties. Adecco is u hierbij uiteraard graag en doeltreffend van dienst. Met een scherp oog voor uw wensen en voor de noodzaak tot kostenbeheersing, staan we u met raad en daad terzijde bij de flexibilisering van uw arbeidspotentieel.

Het fasensysteem

De kern van de CAO voor uitzendkrachten is een drietraps fasensysteem. De eerste fase (Fase A), biedt u als werkgever de grootste flexibiliteit. In deze fase zorgt het zogeheten 'uitzendbeding' ervoor dat u gebruik kunt maken van flexwerkers zonder een al te grote binding aan te gaan.

'Uitzendbeding'

In Fase A is het mogelijk om flexwerkers voor een periode van 78 gewerkte weken 'regulier' uit te zenden. Volgens het 'uitzendbeding' dat dan van toepassing is, kunt u de opdracht op elk moment beëindigen, tenzij er een opzegtermijn is overeengekomen. Ook bij ziekte eindigt de arbeidsovereenkomst.

Beloningsregeling flexwerkers

Voor de eerste 26 weken heeft u ten aanzien van de beloning keuzevrijheid. U bepaalt namelijk zelf of u de CAO van uw eigen onderneming of bedrijfstak hanteert, of de CAO voor Uitzendkrachten. Na deze periode is Adecco verplicht de salariëring van de flexwerker af te stemmen op de CAO of salarisregeling van de opdrachtgever.

Opleiding

In de huidige CAO is het opleidingsaspect goed geregeld. Adecco besteedt optimale aandacht aan de opleidingswensen van flexwerkers, vanuit de ervaring dat de kwaliteit van tijdelijke arbeid daarmee gediend is.

Bekijk de CAO voor Uitzendkrachten hier online