Succesfactoren voor de ‘organisch lerende organisatie’


Zaltbommel, 15 september 2011 - Leer- en ontwikkelingsinspanningen dragen vaak onvoldoende bij aan de verandering die organisaties voor ogen staat. Ze staan te ver af van de werkvloer, leggen teveel nadruk op kennis die in een mum van tijd verouderd is, en zijn onvoldoende afgestemd op wat medewerkers werkelijk willen. Tot die conclusie komt Agnès Kusters-Mathey, bedrijfseconoom en veranderspecialist, in een white paper die zij op verzoek van Adecco Group Nederland heeft samengesteld. De studie – Organic Learning – de weg naar de Nieuwe Organisatie – kan worden aangevraagd bij Adecco Group Nederland en is te downloaden van www.adecco.nl/whitepapers.

Agnès Kusters, oprichter/eigenaar van VisieScope, heeft bij Adecco zelf een rol gespeeld bij de invulling van leer- en ontwikkelingsprogramma’s voor met name (lijn)managers. Hierbij heeft zij de principes gehanteerd van Organic Learning™. Kernuitgangspunt is dat organisaties in een kenniseconomie ‘levende organismen’ zijn, die permanent moeten reageren op nieuwe behoeften en omstandigheden.

“Omdat kennis- en vaardigheidseisen met de dag veranderen, zouden leerprocessen niet op afstand plaats moeten vinden, in een afgebakende periode en een gesimuleerde situatie, maar op de werkplek zelf, zonder ophouden, en met het dagelijkse werk als uitgangspunt. Het (lijn)management speelt hierin een beslissende rol. Managers zijn de oren en ogen van een organisatie, behoren te
weten wat hun medewerkers willen en in zich hebben, en bepalen met voorbeeldgedrag de mate van veranderingsgezindheid.” Aldus de auteur.

‘Iedereen doet mee’
In haar studie maakt Agnès Kusters helder waarom een andere visie op leren en ontwikkelen zo vitaal is, hoe organisaties de voorwaarden voor ‘organisch leren’ stap voor stap kunnen invullen, en wat de voordelen zijn. Onderzoeksresultaten van bekende nationale en internationale wetenschappers geven de studie extra reliëf. Veel ervaringsfeiten zijn gebaseerd op o.a. de adviespraktijk bij Adecco. Agnès: “De kracht van organisch leren, is dat de hele organisatie zich tegelijkertijd ontwikkelt. Iedereen doet mee, het bestuur, de medewerkers, de staf, de lijn, jong en oud. Bij Adecco heb ik erg veel enthousiasme ontmoet. Je ziet veranderingen ‘van binnenuit’ op gang komen. De energie die daar vrij bij komt, is indrukwekkend. Ik hoop met deze studie iets van die energie over te dragen.”

Gratis beschikbaar
De white paper Organic Learning – de weg naar de Nieuwe Organisatie wordt op aanvraag toegezonden. De studie is gratis beschikbaar. Meer informatie over de aanvraagprocedure is te vinden op www.adecco.nl. De white paper is ook te downloaden van deze site.

Over Adecco Group Nederland
Adecco Group Nederland bestaat uit Adecco (General Staffing), Ajilon Professionals, Badenoch & Clark en Modis (Professional Staffing) en Lee Hecht Harrison (outplacement, loopbaanverandering, talentontwikkeling). General Staffing strekt zich uit tot vrijwel alle voorkomende sectoren. Professional Staffing spitst zich, voor (Young) professionals, toe op de vakgebieden Engineering, Finance, ICT, Informatiemanagement, Legal en Life Sciences. In Nederland is Adecco actief met circa 1.000 medewerkers vanuit ruim 150 vestigingen. Wereldwijd is de Adecco Group de grootste aanbieder van HR-oplossingen met meer dan 33.000 medewerkers, actief vanuit ruim 5.500 kantoren in meer dan 60 landen.

Noot voor de redactie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de heer Rinus Wittenberg, Marketing manager, 06 53919796, Rinus.Wittenberg@adecco.nl. Voor algemene bedrijfsinformatie verwijzen wij u graag naar www.adecco.nl.