Partnership Bilderberg en Adecco Top Secretaries


Bilderberg en Adecco Top Secretaries gaan per 1 november a.s. een partnership aan. Beide bedrijven spreken daarmee de intentie uit om in de toekomst intensief gebruik te zullen maken van elkaars diensten en netwerken. Bilderberg en Adecco Top Secretaries hebben hiertoe besloten omdat de doelgroepen waar zij zich op richten sterk overeen komen.