Nederlandse politieorganisatie en Adecco maken landelijke afspraken voor lokale performance


HR-dienstverlener Adecco, onderdeel van Adecco Group Nederland, gaat politiekorpsen ondersteunen bij de invulling van de personele organisatie. Daarbij ligt de nadruk op detachering en uitzending van administratieve medewerkers. Dit is het resultaat van een aanbesteding door de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN), in 2006 opgericht voor en door de Nederlandse politieorganisatie. Naast Adecco zijn ook Olympia en Randstad geselecteerd als flexleveranciers.
 
De vtsPN levert diensten, producten en adviezen die moeten bijdragen aan de efficiency en daadkracht van de regionale politiekorpsen en de ketenpartners. De Divisie Inkoop & Supply van vtsPN heeft bewust gekozen voor samenwerking met drie grotere flexleveranciers om de continuïteit van de lokale bedrijfsvoering te garanderen. Daarmee is immers de veiligheid van Nederland gemoeid. In totaal zetten meer dan 60.000 medewerkers zich in voor die veiligheid. Zij zijn actief via 25 regionale korpsen, de Politieacademie en het Korps landelijke politiediensten (KLPD).
 
Korte lijnen, persoonlijk contact
In functies en bedrijfsprocessen die de veiligheid dienen, is Adecco een ervaren partij, gezien de al langer lopende samenwerking met de ministeries van Veiligheid & Justitie en Defensie. Er is nog een reden waarom de politiepet Adecco goed past. Adecco Accountmanager Myriam Pulles: “De politiekorpsen werken in grote mate autonoom, met eigen afspraken en prestatie-eisen. Onze structuur sluit daar goed op aan. We zijn een landelijke organisatie die binnen een overkoepelende overeenkomst uniforme kwaliteits- en prijsafspraken biedt. Maar onze lokale vestigingen staan pal voor de persoonlijke contacten en de operationele uitvoering. Korte lijnen dus en snel resultaat.”

Speciale ‘politieteams’
Adecco heeft 25 vestigingen aangewezen, die de Nederlandse politieorganisatie op maat gaan bedienen. Deze zijn uitgebreid gebrieft over de cultuur en doelstellingen van de politieorganisatie en over de eisen die aan verschillende functies worden gesteld. Op elke vestiging worden speciale ‘politieteams’ geformeerd, die de lokale arbeidsmarkt door en door kennen. Binnenkort gaan deze teams op pad om op lokaal niveau de specifieke behoeften in kaart te brengen, kennis te nemen van de screeningseisen en samenwerkingsafspraken vast te leggen. Myriam Pulles heeft alle vertrouwen in deze succesvolle samenwerking. “Het is een schitterende organisatie die momenteel sterk in beweging is. Vanuit onze expertise werken we graag mee aan verandering, vernieuwing en borging van de veiligheid door werving, selectie en inzet van gemotiveerde mensen. We zijn trots op het vertrouwen dat de overheid op deze manier in ons stelt en klaar voor de actie.”