Gouden veer 2011: de jaarlijkse schrijfwedstrijd voor de 'Best Schrijvende Ambtenaar'


De jaarlijkse schrijfwedstrijd ambtenaren is weer geopend. Tot uiterlijk 3 oktober kunnen ambtenaren, daartoe gemotiveerd en gestimuleerd vanuit hun diensten of afdelingen, teksten inzenden die zij namens hun overheidsinstelling eigenhandig zo goed mogelijk hebben geschreven voor een of meer externe doelgroepen.
 
De teksten mogen op papier of digitaal zijn verspreid. Het mogen brieven zijn aan individuele burgers of groepen, reacties op klachten, burgerjaarverslagen, formulieren met toelichtingen, beleidsnota's, voorlichtingsteksten en andere documenten rond inspraakprocedures en projecten, enzovoort.