DNC TTP geeft jong financieel talent bagage mee voor gemeentelijke loopbaan


Persbericht
 
Vernieuwend opleidingstraject kent succesvolle start
 
DNC TTP geeft jong financieel talent
bagage mee voor gemeentelijke loopbaan
 
Zaltbommel, 13 april 2010 - Als antwoord op de behoefte bij veel Nederlandse gemeenten aan nieuw financieel talent, introduceert DNC TTP een uniek opleidingstraject: ‘Financieel Medewerker Lokale Overheid’. De specialist in traineeships voor young professionals is eind maart van start gegaan met de eerste groep trainees die via dit opleidingstraject bewust kiest voor een gemeentelijke loopbaan. De hbo-gecertificeerde opleiding wordt verzorgd in samenwerking met de Bestuursacademie Nederland en is breed van opzet. De eerste reacties van gemeenten op het initiatief zijn bijzonder positief. Het gespecialiseerde leertraject wordt gezien als probaat middel tegen de dreigende vergrijzing in de personele samenstelling van veel lokale overheden.
 
Met het vernieuwende opleidingsconcept wil DNC TTP, gevestigd in Leusden, beginnend talent enthousiasmeren en voorbereiden op een gemeentelijke carrière. Het unieke traineeship is toegankelijk voor jongeren met een hogere financieel-economische opleiding. De toelatingseisen zijn pittig. Kandidaten worden gescreend op vakmatige competenties, maar ook op persoonlijke eigenschappen die moeten aansluiten op de cultuur die voor lagere overheden kenmerkend is. Bijzonder is dat geselecteerde trainees direct bij gemeenten aan de slag kunnen, terwijl ze in dienst zijn van DNC TTP. In een later stadium kunnen trainees bij de betreffende gemeente in dienst treden. Deze aanpak is kenmerkend voor alle traineeships die DNC TTP voor bedrijfsleven en overheden ontwikkelt en uitvoert in de vakgebieden Finance, ICT en Informatiemanagement.
 
Behoefte aan ‘nieuwe lichting’
Deelnemers aan het specialistische traineeship ‘Financieel Medewerker Lokale Overheid’ kunnen rekenen op een prima positie op de arbeidsmarkt. De behoefte aan een ‘nieuwe lichting’ financieel specialisten op gemeentelijk niveau is namelijk groot, gezien de vele veranderingen in de financiële bedrijfsvoering die lokale overheden op zich zien afkomen. Het opleidingstraject is op die veranderingen afgestemd. Daarbij geldt de samenwerking met de Bestuursacademie Nederland als belangrijk kwaliteitswaarmerk. Terwijl gemeenten direct kunnen profiteren van de kennis van hun nieuwe medewerkers, zorgt het opleidingstraject voor verdere professionalisering. Daarbij staan de specialisten van DNC TTP garant voor optimale individuele coaching om aldus het beste uit talentvolle mensen te halen.
 
DNC TTP/Adecco Group Nederland
DNC TTP is het gespecialiseerde young professional label van DNC. Samen met de labels Ajilon, Badenoch & Clark en Modis, legt DNC zich binnen Adecco Group Nederland met aantoonbaar succes toe op professional staffing in vakgebieden als Finance, ICT, Informatiemanagement, Legal, Science en Engineering & Technical. Naast professional staffing biedt Adecco Group Nederland onder het Adecco label een breed scala aan HR-services voor general en specialized staffing. Diensten op het gebied van outplacement, loopbaanverandering en talentontwikkeling vallen onder het specialistische internationale label Lee Hecht Harrison. Adecco Group Nederland telt circa 1.000 medewerkers, actief vanuit ruim 150 vestigingen. Wereldwijd is Adecco de grootste aanbieder van HR-oplossingen met meer dan 28.000 medewerkers en circa 5.500 kantoren in ruim 60 landen.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Rinus Wittenberg van Adecco Group Nederland. Telefoonnummer 06-53919796, e-mail rinus.wittenberg@adecco.nl. Kijk voor algemene bedrijfsinformatie op www.ttp.nl en www.adecco.nl.