Adecco & MVO: gedeelde ambitie & passie


Begin januari zette de Adecco organisatie een voorlopige ‘kroon’ op vele al eerder ingezette MVO-initiatieven. Op basis van de bevindingen van een door Bureau Veritas Certification uitgevoerde audit verwierf Adecco Group Nederland het MVO Prestatieladder-certificaat op niveau 3. Hoewel men trots is op het behaalde resultaat en bijbehorende erkenning, is het binnenhalen van de officiële MVO-certificering geen eindstation. Adecco legt de spreekwoordelijke lat hoger en zet daarmee de toon in de bedrijfstak van human resource services. In dit artikel wordt nader ingegaan op de filosofie van Adecco rondom de keuzes en concrete invulling van haar MVObeleid. Tevens komen de kritische succesvoorwaarden aan bod die bepalend zijn gebleken voor een ideale ‘match’ tussen theoretische doelstellingen en haalbaarheid in de praktijk.