Van aanwezigheid naar output

 

Eén van de meest besproken onderdelen van Het Nieuwe Werken (HNW) is ongetwijfeld thuiswerken. Veel managers zijn huiverig, de angst regeert. Men is vooral bang dat thuiswerken een “vast recht” wordt. En dat kan volgens sommige leidinggevenden wel eens tot problemen leiden. Vooral wat betreft het maken van afspraken over wel of niet thuiswerken. Maar is die angst wel terecht? In elk geval niet wanneer thuiswerken ook door de organisatie wordt gezien als wezenlijk onderdeel van HNW. En afspraken daarover dus zijn vastgelegd in het organisatiebeleid. Vanzelfsprekend moeten die afspraken dan wel gebaseerd zijn op wederzijdse verwachtingen. Welke taken kun je bijvoorbeeld vanuit huis doen? Waar het om gaat is het zoeken van een goede balans tussen geven en nemen, van zowel werkgever als werknemer.

Interessante resultaten

Natuurlijk, thuiswerkers gaan niet “naar hun werk”. Maar wil dat ook zeggen dat ze niet “aan het werk” zijn? Diverse onderzoeken bewijzen het tegendeel. Ze laten bovendien interessante resultaten zien. Zo blijken thuiswerkers productiever en ervaren ze meer flow. Ook zijn ze gemotiveerder en hebben, naar eigen zeggen, meer plezier in hun werk. De belangrijkste valkuil is zelfs dat ze te veel gaan werken. Relevante informatie die het verdient om te worden meegenomen in beleid over HNW. Veel werkgevers sturen echter nog te veel op aanwezigheid en niet op output. Juist daarom is het van belang dat alle betrokkenen het verschil tussen niet werken en thuiswerken samen scherp proberen te krijgen. Om zo verwarring en wijzende vingertjes te voorkomen. En wellicht grote sprongen voorwaarts te maken.  

Pilot binnen Adecco

Een eenduidige definitie voor HNW bestaat niet. In de kern is het een manier om werk zodanig te organiseren of in te delen dat medewerkers productiever, en dus efficiënter, zijn. Met vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel als sleutelfactoren. Dat vraagt om een proactieve benadering van HR. En uiteraard om een goede aansluiting met het management. Ook binnen Adecco Group Nederland is er een groeiende aandacht voor HNW. Zo zijn we in de area Amsterdam onlangs gestart met een pilot. Bedoeld om te kijken hoe we deze nieuwe vorm van werken kunnen inpassen in onze organisatie. We gaan onder meer experimenteren met verschoven openingstijden en flexibiliteit in zowel werktijden als werklocatie. Experimenten waarbij het belang van het individu (klanten en medewerkers) altijd centraal staat.