Meer ‘knockout’ kans in tweede ronde

 

In 2009 raakte het begrip de ‘Grote Recessie’ al snel ingeburgerd. Onder welke noemer zal de recessie die nu dreigt de geschiedenisboeken in gaan? De impact op de arbeidsmarkt is hoe dan ook groter, zo blijkt uit tamelijk alarmerende cijfers. Alle omstandigheden zijn er naar om serieus na te denken over duurzame flexoplossingen. Want één ding is zeker: economische hoogte- en dieptepunten blijven elkaar ook in de toekomst in korte tijd opvolgen.

De Nederlandse arbeidsmarkt krijgt rake klappen. Volgens de laatste officiële cijfers ligt het huidige werkloosheidspercentage tussen de 5 en 6%. Dit betekent dat ruim 420 duizend mensen langs de zijlijn staan. Zat de pijn eerder vooral bij jongeren en 45-plussers, op dit moment lijkt de groep van 25 tot 45 jaar even kwetsbaar. De impact op de werkgelegenheid van de huidige eurocrisis lijkt groter dan die van de Grote Recessie van 2009. Tegen de toenmalige verwachting van het Centraal Pan Bureau in, dat voorspelde dat 463.000 mensen zonder werk zouden komen te zitten, bleef de teller op het dieptepunt van 2010 steken op 390.000, ‘slechts’ 123.000 meer dan voor de crisis. Dit getal is nu al gepasseerd. In heel Europa geldt zelfs een recordpercentage van meer dan 10%.

‘Flex’ gaat beter dan ‘vast’

Opvallend in recente CBS cijfers (begin december) is dat flexwerkers zich momenteel juist beter weten te handhaven dan vaste medewerkers. In het tweede kwartaal van dit jaar kwam 4,5% zonder werk te zitten tegen 5.4% ten tijde van de crisis van 2009. Flexwerk speelt bovendien een essentiële rol bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Ruim 24% van de mensen die in het tweede kwartaal nog zonder werk zaten, vond een kwartaal later nieuw werk. Hierbij ging het voor 55% om flexibel werk en voor 37% om een vaste baan. De rest koos voor een zzp-bestaan.

Tijd voor structurele oplossingen

Waarom vallen er nu hardere klappen dan in 2009? Aangenomen wordt dat de meeste bedrijven voor aanvang van de Grote Recessie nog genoeg vlees op de botten hadden om goede medewerkers vast te houden, al dan niet met behulp van de ‘deeltijd-ww’. Hierbij heeft het perspectief van een krappe arbeidsmarkt waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld. Werkgevers en medewerkers zouden elkaar na de recessie weer hard nodig hebben! En even leek het daar ook op. De cijfers van nu laten zien dat de rek om een tweede recessie met een gelijkblijvende arbeidspopulatie op te vangen er bij veel organisaties uit is. Hoogste tijd om serieus te werken aan structurele, duurzame oplossingen voor integrale flexibiliteit. In 2010, kort na de Grote Recessie, heeft Adecco over dit thema een white paper gepubliceerd, die actueler is dan ooit. Bezoek ons kenniscentrum, en download deze white paper.