Cijfers liegen niet

 

De ABU (Algemene Bond van Uitzendondernemingen) is de belangrijkste belangenbehartiger van uitzendorganisaties in Nederland. De bond heeft in 2011 maand na maand positieve cijfers over de uitzendbranche gerapporteerd. In veruit de meeste sectoren is groei waarneembaar, in zowel omzet als het aantal uitzenduren. Directeur Aart van der Gaag van de ABU is dan ook positief gestemd over de toekomst van de branche. Zeker na het herstel van de Nederlandse economie in 2010. De activerende rol en de ontwikkelfunctie van de branche worden volgens hem alleen maar groter. ‘Nederland is trendsetter in uitzenden en wil dat ook graag blijven’, benadrukt hij.

Professional Staffing

Adecco Group Nederland signaleert dat de vraag naar hoogopgeleide tijdelijke arbeidskrachten blijft toenemen. De komende jaren verlaat echter de eerste naoorlogse generatie, de babyboomers, in rap tempo de arbeidsmarkt. Door de vergrijzing vloeit ook veel ‘ervaringskennis’ weg. Er ontstaat een nijpend kennistekort. En dat terwijl Nederland, volgens het CBS, relatief veel slim werk heeft. Vandaar dat Adecco Group Nederland zich met Professional Staffing nog duidelijker wil profileren. Dat doen we met drie internationale kwaliteitslabels: Ajilon Professionals, Badenoch & Clark en Modis.

Motto: ‘Experts talk to experts’

Onder het motto ‘Experts talk to experts’ ondersteunt Adecco Group Nederland het bedrijfsleven en de publieke sector met een breed scala aan professional staffing services. Zo gaan we duurzame verbintenissen aan met professionals, om zo opdrachtgevers te voorzien van een permanent aanbod van extra expertise. We focussen ons daarbij op uiteenlopende vak- en werkgebieden. Van Engineering tot Finance en van Information Technology tot Young Professionals.

Talentmanagement

Echt talent is schaars en zal in de toekomst alleen maar moeilijker vindbaar zijn. Mede daarom besteden we binnen Adecco Group Nederland zorgvuldig aandacht aan talentmanagement. Met een uitgebreid trainings- en opleidingsprogramma spelen we in op carrièrewensen en ontwikkelbehoeftes van talentvolle professionals. Zo biedt Ajilon TTP starters en young professionals uitdagende aantrekkelijke traineeships, waarbij coaching en opleiding centraal staan. Maar ook is er Career Up, een opleidingsprogramma voor flexwerkers. En binnen Top Secretaries hebben we zelfs een TS Academy met opleidingen en coaching voor top secretaresses. Allemaal bedoeld om mensen op zowel persoonlijk als professioneel niveau te stimuleren om het aanwezige potentieel optimaal te benutten en in te zetten voor opdrachtgevers.