Ajilon Legal:mobiliteit in juridisch maatwerk

 

De juristen van Ajilon Legal komen naar u toe! Hun juridische kennis en mobiliteit doen voor die van de ‘rijdende rechter’ niet onder. Goed om te weten, want de juridisering in het bedrijfsleven neemt toe. Twijfels op het gebied van contractrecht of arbeidsrecht? Neem het zekere voor het onzekere. Bel de mobiele juristen van Ajilon Legal.

Gemeentelijke overheden kennen Ajilon Legal al langer dan vandaag. Specialistische juristen van Ajilon (bestuursrecht, sociaal recht) houden de capaciteit in heel Nederland in balans. Onder meer bij de uitvoering van sociale wetten, maar bijvoorbeeld ook bij het wegwerken van achterstanden in allerlei bezwaarprocedures. De nadruk ligt op detachering van juristen met de juiste opleidingsachtergrond en ervaring. Daarnaast participeren juristen in tal van projecten. Ook voor gerichte werving & selectie van juristen draait Ajilon Legal haar hand niet om.

Sprong naar private sector

Omdat juridische advisering en ondersteuning ook in het bedrijfsleven toeneemt, heeft Ajilon Legal een speciale unit voor de private sector opgezet. Hier ligt de nadruk op juridische professionals met de specialisaties contractrecht en arbeidsrecht. Business Unit Manager Eric Schoonderwoerd legt uit: “De claimcultuur naar aanleiding van contractaansprakelijkheden wordt sterker. Consumenten stappen naar de rechter op grond van productaansprakelijkheden, bedrijven onderling kruisen de juridische degens steeds frequenter, werknemers leggen zich niet langer gedwee neer bij beslissingen van hun werkgever. De werkdruk op juridische afdelingen neemt hierdoor zienderogen toe. Kleinere organisaties zijn aangewezen op dure advocatenkantoren. Dat kan ook anders. Wij hebben juristen in dienst die op maat inspringen en waardevol juridisch uitpluiswerk verrichten.”

Snel, adequaat, discreet

Projecten met een ondubbelzinnige deadline, uitval van eigen experts, opeenhoping van juridische dossiers. Tijd voor de even flexibele als mobiele juristen van Ajilon Legal. Kenmerken: snelheid, kwaliteit en een realistisch tarief dat ook voor kleinere organisaties is op te brengen. “Wij gaan niets uit de weg”, zegt Eric Schoonderwoerd in zijn slotpleidooi. “De markt vraagt om adequate en discrete actie van zowel beginnende als ervaren juristen die zich (tijdelijk) aan een zaak willen verbinden. Wij leveren die juristen en wel direct. Wie meer wil weten mag mij persoonlijk mailen.