A Great Place to Work

 

Jaarlijks maakt het Great Place to Work® Institute een ranglijst bekend van organisaties die zich een Great Place to Work mogen noemen. De lijst wordt opgesteld op basis van cruciale factoren als betrokkenheid en vertrouwen, bekeken vanuit het perspectief van de medewerkers zelf. En wat blijkt: Adecco behoort tot de 20 ‘Beste Werkgevers van Nederland’. Het vertrouwen van onze mensen is de afgelopen periode toegenomen. Dat werd beloond met een prachtige twaalfde plaats.

Blijven investeren in mensen

Een weerspiegeling van onze inzet, noemt HR Director Monique Onstenk de uitslagen van het onderzoek. Ze vertelt dat de organisatie, ondanks de economische crisis, is blijven investeren in mensen. ‘Dat hebben we heel zorgvuldig gedaan, vanuit het grondprincipe dat we zoveel mogelijk mensen aan boord wilden houden. Daar zijn we goed in geslaagd en het is fijn dat we dat nu terugbetaald zien.’ Toch ziet Monique de eervolle vermelding slechts als bijzaak. De uitkomsten van het onderzoek hebben een veel grotere waarde, zegt ze. ‘Die gebruiken we om concreet verbeteringen aan te brengen.’ Precies zoals het Great Place to Work® Institute het voor ogen heeft. Doel van hun onderzoek is om organisaties te helpen met het verbeteren van hun werkklimaat om zo effectiever te functioneren.

Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid

De cijfers lagen over het algemeen iets hoger dan in 2009, de laatste keer dat Adecco aan het onderzoek deelnam. Medewerkers roemden vooral de bekwaamheid van het management en de ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Aspecten die beter dan ooit werden beoordeeld. Niet minder fraai waren de scores op betrokkenheid, veiligheid en flexibiliteit. Maar ook in de categorie “kameraadschap” scoorde Adecco hoog. ‘De uitkomsten geven aan dat we op de goede weg zijn’, besluit Onstenk. ‘Ze bieden genoeg inspiratie om er de komende tijd nog een schepje bovenop te doen.'