Nieuws 10 oktober HR Update 2014/2015

 

Akkoord ABU CAO voor Uitzendkrachten, o.a. nieuwe ingangsdatum “Inlenersbeloning vanaf dag 1” en wijzigingen in fase B

Dinsdag 30 september 2014 heeft de ABU-delegatie CAO voor Uitzendkrachten een CAO-akkoord bereikt met alle vakbonden over de wijziging van de lopende ABU CAO voor Uitzendkrachten. De afspraken worden thans nader uitgewerkt.

Het CAO-akkoord houdt in hoofdlijnen in dat:

 • de invoering van de inlenersbeloning vanaf dag 1 wordt uitgesteld naar 30 maart 2015 (nieuwe ingangsdatum!);
 • er in uitzondering op de inlenersbeloning een eigen ABU-loongebouw kan worden toegepast voor specifieke groepen uitzendkrachten, waaronder uitzendkrachten met een onbepaalde tijd contract (fase C); uitzendkrachten die eerder dan het bereiken van fase C in een onbepaalde tijd contract komen, vallen buiten deze uitzonderingsgroep (daarvoor gaat dus de inlenersbeloning gelden);
 • er een loonsverhoging van 1,8% plaatsvindt van de feitelijke lonen op 29 december 2014 (week 1 van 2015) deze loonsverhoging is niet van toepassing op uitzendkrachten met inlenersbeloning of WML;
 • fase B vanaf 1 juli 2015 uit maximaal zes contracten in maximaal vier jaar zal bestaan (ter vervanging van de huidige inrichting van fase B: maximaal 8 contracten in maximaal 2 jaar);
 • de terugvalregeling in fase B vanaf 1 juli 2015 gaat veranderen, namelijk geen terugvalmogelijkheid meer naar begin fase B maar alleen nog maar een terugvalmogelijkheid naar begin fase A (bij een onderbreking van 26 weken of langer);
 • voor kort repeterende contracten gaan beperkingen gelden:
  - een minimum urengarantie van 3 uur voor repeterende dagcontracten
  - repeterende weekcontracten krijgen na 26 weken de gemiddelde omvang van die eerste 26 weken
  - er gelden uitzonderingen voor o.a. studenten, scholieren en vakantiewerkers

Om u volledig op de hoogte te houden van de aanstaande wijzigingen in wetgeving, kunt u gebruik maken van onze White Paper: HR Update 2014/2015 versie 4. Deze kan worden gedownload.

Vraaghetadecco.nl

Heeft u vragen over de wijzigingen in de wet- en regelgeving? Dan kunt u die altijd bij ons stellen via
www.vraaghetadecco.nl. Ook kunt u via deze site de 'HR Update bestellen. Eén van onze collega's komt dan graag het boekje bij u langsbrengen.