Nieuws 11 juni HR Update 2014/2015

 
Nieuwe Wet Werk en Zekerheid aangenomen - met deels een gewijzigde ingangsdatum!

Op 10 juni 2014 is de wet aangenomen en de voorgenomen wijzigingen gaan dus definitief door. Maar tot het laatste moment is deze wetswijziging een dynamisch proces gebleken aangezien Minister Asscher (SZW) nog op dinsdag 3 juni 2014, na kritiek vanuit de Eerste Kamer, toegezegd heeft het eerste deel van de nieuwe Flexwetgeving niet op 1 juli 2014 in te voeren, maar op 1 januari 2015!

Met al deze last minute koerswijzigingen, is de invoering van de nieuwe wetgeving lastig te volgen. Vandaar een korte update met betrekking tot de onderwerpen uit onze eerder verstrekte White Paper:


Per 1 januari 2015 treedt het eerste deel van de nieuwe Flexwetgeving in werking:

  • het verbod op proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden of minder;
  • het verbod van een non-concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
  • de aanzegverplichting bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer;
  • en beperking in toepassing van het uitzendbeding.


Per 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de nieuwe Flexwetgeving in werking:

  • versobering van de ketenregeling (3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 3 jaar à 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 2 jaar);
  • aanpassing van de terugvalregeling (3 maanden à 6 maanden);
  • wijzigingen in de Ragetlieregeling; wijziging definitie van “opvolgend werkgeverschap”;
  • en scholingsplicht voor de werkgever.


Per 1 juli 2015 wordt het ontslagrecht gewijzigd.

Om u volledig op de hoogte te houden van de gewijzigde wetgeving, wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe editie van gemelde White Paper. U kunt deze aanvragen via www.vraaghetadecco.nl