Zo geeft u vorm aan HNW

 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de moderne werknemer veel waarde hecht aan het flexibel kunnen invullen van zijn arbeidsuren. Grote kans dus dat HNW de krapte op de arbeidsmarkt deels kan oplossen. Vanuit dat idee presenteerden GroenLinks en het CDA onlangs een initiatiefwet om werknemers het recht te geven hun werkgever te vragen om een wijziging in arbeidsuren, tijden en werkplek. Ook Adecco Group Nederland ziet toekomst in HNW. Enige tijd geleden zijn wij daarom gestart met een pilot Het Nieuwe Werken. Het experiment heeft inmiddels al veel nieuwe inzichten en interessante ervaringen opgeleverd. Alvast een paar tips en adviezen:

• Bepaal voordat u start met HNW waarom u het wilt implementeren. Vergeet daarbij niet om uw organisatie te toetsen aan de drie B’s (Bricks, Bytes en Behavior). Voor een succesvolle introductie kunt u er geen enkele achterwege laten.
 
• Hang vervolgens heldere doelstellingen aan de uitgangspunten en geef aan wat nodig is om de doelen te bereiken.

• De sleutel tot succes is vertrouwen. Vertrouwen op voorhand, dus niet pas na bewezen “betrouwbaarheid”.

• Sturen op basis van output, in combinatie met het genoemde vertrouwen, zorgt binnen uw organisatie voor de grootste cultuurverandering.

• Het begrijpen van de intrinsieke motivatie van uw medewerkers m.b.t. hun keuzes in HNW is een basisvoorwaarde voor succes.

• Benoem de voordelen van HNW voor zowel medewerkers als de totale organisatie en vergeet niet de verantwoordelijken te benoemen. Het tonen van concrete voordelen draagt bij aan de acceptatie en een succesvol veranderingsproces.

• Geef volop aandacht aan het middle management. Deze organisatielaag speelt een cruciale rol in HNW. Voor hen verandert de wijze van aansturing radicaal.

• Een cultuurverandering vindt niet van vandaag op morgen plaats. Neem ruimschoots de tijd voor het implementeren van HNW.

• Vertrouw erop dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Geef ze de ruimte, maar wees niet bang om consequenties aan ongewenst handelen te verbinden.

• Practice what you preach. Ook na de introductie van HNW! Het is geen project dat na de implementatie klaar is. HNW zorgt voor een duurzame organisatieverandering. 

Geïnteresseerd in nog meer tips over Het Nieuwe Werken? Neem dan contact op met uw vestiging.