Wordt de flexwet verruimd?

 

De huidige flexwet bepaalt dat je maximaal drie jaar of niet meer dan een reeks van drie tijdelijke contracten als uitzendkracht bij dezelfde werkgever mag werken. Na overschrijding hiervan wordt de tijdelijke arbeidsovereenkomst aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als het aan demissionair minister Kamps van Werkgelegenheid ligt komt hier snel verandering in. Hij wil het werkgevers mogelijk maken om tijdelijke arbeidscontracten af te sluiten van zeven of tien jaar. Daarnaast wordt ook het onbeperkt aangaan van tijdelijke contracten overwogen.

Wat betekent het voor u?

Door de verruiming van de flexwet worden werkgevers minder snel gedwongen om een medewerker te ontslaan of een vast contract aan te bieden, luidt de achterliggende gedachte. Maar ook moeten langere en meer tijdelijke contracten werkgevers prikkelen om te investeren in scholing en training. De minister werkt momenteel aan de uitwerking van het voorstel. Wat betekent een eventuele verruiming van de flexwet voor uw organisatie? En hoe kunt u adequaat anticiperen op de steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen, adviseren we u om contact op te nemen met uw Adecco-vestiging of om onze white papers te raadplegen.