Werken aan een hoger engagement

 

Angela van de Loo is directeur van Target Point International, een toonaangevende nichespeler op het terrein van verandermanagement. In november vorig jaar verzorgde ze tijdens het NVP Employee Engagement Event, waarvan Adecco Group Nederland partner is, de workshop ‘Enabling Engagement’. Centrale vraag: Hoe kun je als HR-verantwoordelijke, ook in crisistijd, betrokkenheid in je organisatie vergroten? De workshop maakte diepe indruk op de deelnemers. Vooral het gemak waarmee je als organisatie kunt werken aan engagement bleek voor velen een openbaring.

Rationele en emotionele betrokkenheid

Maar wat is ‘engagement’ nu precies? En waarom zou je hier als organisatie mee aan de slag moeten gaan? ‘Engagement is rationele en emotionele betrokkenheid met je werk, je collega’s, je leidinggevende en je organisatie’, legt Angela uit. ‘In ons land wordt betrokkenheid nogal eens verward met tevredenheid. Maar er is een duidelijk verschil. Tevreden medewerkers zetten niet per definitie een stapje extra. Werkelijk betrokken medewerkers doen dat wel, zonder dat ze daar onmiddellijk iets voor terug verwachten. De correlatie tussen engagement en business performance is heel hoog. Zo werken er bij excellente bedrijven meer dan 60% rationeel en emotioneel verbonden mensen, op alle niveaus in de organisatie.’

Vertrouwen

Voldoende reden dus om te werken aan engagement. Toch is het nog altijd een onderschat fenomeen, vindt ook Angela. ‘ In plaats van betrokkenheid te meten, wat in veel organisaties wel gebeurt, moet je er echt aan gaan werken. Je moet het ongrijpbare tastbaar en concreet maken. Niet in woorden, maar in daden. In de kern komt het verhogen van engagement neer op vertrouwen. Je moet oprecht met elkaar in gesprek gaan en je niet verschuilen achter bijvoorbeeld een functieomschrijving. Engagement begint met een heldere visie op de toekomst van het bedrijf, zeker in crisistijd. Het management moet duidelijkheid geven over waar de organisatie naartoe gaat, die visie levend houden en medewerkers daadwerkelijk een stem geven. De strijd van vandaag gaat over het verwonderen van klanten. En dat kan alleen wanneer er sprake is van een hoog engagement.’

Tien manieren om engagement te verhogen

1. Engagement begint bij jezelf!
2. Begrijp het ‘waarom’ van de strategie/visie
3. Verhelder ieders persoonlijke bijdrage
4. Wees eerlijk
5. Communiceer snel én open
6. Creëer actief betrokkenheid (maak bondgenoten)
7. Lever maatwerk, wees persoonlijk
8. Waardeer mensen én maak onderscheid (‘high’en ‘low’ performers)
9. Bied je mensen échte ontwikkelingskansen (on-the-job)
10. Stel ‘engaged’ mensen in staat iets extra’s te doen (middelen)

Bron: Target Point International