Uitreiking TTP Talentprijs 2012

 

Wat is de TTP Talentprijs precies?

‘De TTP Talentprijs is een initiatief van Ajilon TTP.  De prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt, is bedoeld om talent binnen het vakgebied Informatiemanagement te stimuleren. We willen individuen en organisaties alert houden. Waarom? Omdat we het belangrijk vinden dat talent zich verder ontwikkelt en het vakgebied op de voorgrond treedt, innoveert en verjongt. Daarnaast maakt de TTP Talentprijs baanbrekend werk en innovatiekracht zichtbaar, waardoor kennisdeling wordt bevorderd.’

Is dat noodzakelijk?

‘Zeker weten! Informatiemanagement heeft de afgelopen jaren een enorme professionaliseringsslag gemaakt. Onder meer dankzij veranderingen in wetgeving, de mogelijkheden van digitalisering en de trend naar een ‘transparante overheid’.  Dat heeft ertoe geleid dat vooral op het gebied van informatievoorziening, procesinrichting en verandermanagement een groeiende behoefte aan enthousiaste en innovatieve mensen is ontstaan. Om daar op in te spelen is het essentieel om talent tijdig te ontdekken en aan te wakkeren.’

Wie mochten meedoen?

‘Iedereen die op operationeel, tactisch of strategisch niveau in het vakgebied werkzaam is mocht meedingen naar de prijs. Voorwaarde was natuurlijk wel dat je een vernieuwend idee of plan hebt ontwikkeld.

Online discussiëren

Bekijk het laatste nieuws op www.ttptalentprijs.nl, of discussieer online mee over relevante thema’s binnen het vakgebied op:

Facebook
Twitter
LinkedIn