Tijd voor leeftijdmanagement

 

De afgelopen jaren is het denken over arbeidsparticipatie drastisch veranderd. De vergrijzing van de beroepsbevolking wordt overal in Europa een steeds belangrijker aandachtspunt. De babyboomers gaan met pensioen en tegelijkertijd betreden steeds minder jongeren de arbeidsmarkt. Met een alsmaar toenemende krapte als gevolg. Veruit de meeste discussies over het thema beperken zich tot hervormingen van het pensioenstelsel. Maar is dit wel toereikend? En kunnen we het nadeel van de vergrijzing misschien niet ombuigen tot een voordeel?

Leeftijdsdiscriminatie en leeftijdsdiversiteit

De Europese Commissie wil de arbeidsparticipatie van de bevolking tussen 20 en 64 jaar verhogen van 69% naar 75%.  Op het eerste gezicht een fikse opgave. Zeker nu er op de huidige arbeidsmarkt sprake is van leeftijdsdiscriminatie en leeftijdsdiversiteit lang niet overal op waarde wordt geschat. Maar een onmogelijke doelstelling is het geenszins. In de white paper “Het is tijd voor leeftijdmanagement” biedt Adecco Group een overzicht van inzichten en instrumenten waarmee we de vergrijzende beroepsbevolking het hoofd kunnen bieden.

Duurzame inzetbaarheid

De nadruk ligt op het belang van een nieuw arbeidsmarktbeleid. Een beleid waarin het bevorderen van nieuw leeftijdmanagement, gerelateerd aan arbeidsparticipatie, centraal staat. Meer nog dan een hervorming van pensioenregelingen wordt om een investering in duurzame inzetbaarheid van werknemers gevraagd.  Maar hoe brengt u die nieuwe aanpak in de praktijk? Wat wordt er verwacht van toekomstgerichte HR-managers? En welke oplossingen zijn er voorhanden om de vergrijzing om te vormen tot nieuwe kansen voor de arbeidsmarkt?

Bekijk de white paper “Het is tijd voor leeftijdmanagement” in de bladerbare digitale versie.