Terug naar de arbeidsmarkt, als flexwerker of zzp’er

 

‘Banen, banen, banen’, zei Mark Rutte als zittende premier in de aanloop naar de verkiezingen. En ook bij andere politieke partijen was de werkgelegenheid een belangrijk programmapunt. Een punt van zorg, wel te verstaan. Want ondanks de weer wat aantrekkende economie, kende de arbeidsmarkt afgelopen zomer een dieptepunt. Meer dan een half miljoen mensen zitten werkloos thuis. Hun terugkeer naar de arbeidsmarkt verdient alle mogelijke ondersteuning. Personele dienstverleners spelen daarbij een belangrijke rol.

De eurocrisis lijkt af te zwakken. De Nederlandse economie groeit zelfs weer iets. Het tweede kwartaal van 2012 kende een lichte plus van 0,2% ten opzichte van het eerste kwartaal. Deze bescheiden verbetering is vooral toe te schrijven aan onze exportprestaties. Ondanks dit gunstige signaal zit Nederland nog steeds in een laagconjunctuur. Huishoudens consumeren te weinig; investeringen liggen op een te laag niveau. En de werkgelegenheid staat onder druk.

Punt van aandacht

Het CBS noteerde voor het tweede kwartaal van 2012 55 duizend banen minder in vergelijking met dezelfde periode in 2011. In totaal zaten rond de zomer meer dan een half miljoen mensen thuis. Dat is ongeveer 6,5% van de totale arbeidsbevolking. Dit percentage steekt overigens positief af ten opzichte van de cijfers in de meeste landen om ons heen. En dat feit is meermalen gecheckt! Dit neemt niet weg dat de werkgelegenheid een belangrijk punt van aandacht blijft.

Loopbaanbegeleiding, training, opleiding

Veel arbeidskrachten die nu langs de zijlijn staan, zullen de weg naar de arbeidsmarkt terugvinden via flexwerk. Uitzend- en detacheringcontracten vormen nu al de belangrijkste opstap om weer actief bij de arbeidsmarkt betrokken te raken. Daarbij gaan personele dienstverleners meer en meer als coach fungeren, onder andere door ondersteuning bij loopbaankeuzes en door zich sterk te maken voor training en opleiding.

Vraag en aanbod

Een andere manier om terug te keren naar de arbeidsmarkt is de keus voor zelfstandig ondernemerschap. Deze keus sluit uitstekend aan bij de verdere flexibilisering van werk. Nu al telt Nederland meer dan 700 duizend ZZP’ers. Daarmee lopen we voorop in Europa. Hier spelen specialistische personele dienstverleners een belangrijke rol. Ook wij zien hoe onze taak als bemiddelaar, coach en schakel tussen aanbod van en vraag naar expertise zich steeds meer verdiept.