Het dilemma: social media

 

Social media, u kunt er niet omheen. Maar wat te doen als blijkt dat Twitteren en Facebooken in werktijd de spuigaten uitlopen? In de Verenigde Staten en Groot Brittannië heeft de helft van alle bedrijven al een banvloek uitgesproken. Niet verbieden, is het devies uit wetenschappelijke kringen. Twitter en Facebook leiden juist tot een hogere productiviteit.

Het afgelopen jaar heeft Adecco Group Nederland in samenwerking met trendwatcher Adjiedj Bakas verschillende trendsessies georganiseerd. De tweede reeks, afgelopen zomer, had als thema Het Nieuwste Werken. Als één van de belangrijkste dilemma’s voor de komende jaren noemde Bakas privémail en social media tijdens het werk. Het zal een enorme uitdaging worden, meent Bakas, om medewerkers bij de les te houden. Aan de trendsessies is een enquête gewijd. Van de respondenten was 50% het met Bakas eens. De overige 50% maakte zich geen zorgen.
 

Alomtegenwoordige digitale verbondenheid

Diezelfde score zien we in de VS en Groot Brittannië. De helft van de bedrijven werpt blokkades op. Hoe de verhouding in Nederland precies liggen, is nog niet onderzocht. Is verbieden wel een goed idee? Het zal zeker geen positieve invloed hebben op het werkgeversimago. Maar er is nog iets aan de hand. Volgens een hoogleraar uit de VS, Joe Mandhakumar, verbonden aan de universiteit van Warwick, is het niet goed om blokkades op te werpen. Werk moet worden ingepast in het ‘moderne’ leven, vindt hij, en daar horen social media gewoon bij. Door de alomtegenwoordige digitale verbondenheid verandert het aanwezigheidsgevoel van medewerkers. ‘Van negen tot vijf’ zegt ze niets meer. Volgens de hoogleraar geven diverse onderzoeken aan dat sociaal netwerken de productiviteit juist verhoogt, juist doordat men zich met de wereld verbonden voelt.
 

Monique Onstenk, HR Director Adecco Group Nederland:
“VERBIEDEN IS GEEN OPTIE”
 

"Verbieden is geen optie, want social media zijn niet meer weg te denken. Niet in ons privé leven en ook zakelijk niet. We zetten het veelvuldig voor commerciële, marketing en wervingsactiviteiten. Werken aan een bewustwordingsproces en samen een oogje in het zeil houden, heeft wel degelijk zin", vindt
Monique Onstenk, HR Director Adecco Group Nederland.

 "Voor sommigen leveren al die prikkels van piepende smartphones met berichten inderdaad concentratieproblemen op. Dat vraagt om een nieuw soort prioriteitstelling. Voor anderen is het juist een prettige break. We vragen van mensen een hoge concentratie en productiviteit. Dan is af en toe een onderbreking juist goed".

Duidelijke richt- en gedragsregels zijn nodig om duidelijkheid te scheppen over wat je van elkaar verwacht. De essentie is dat het werk gedaan wordt en dat mediagebruik daarbij geen storende, maar ondersteunende factor is. Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid, met een belangrijke coachende rol voor het management. Als iedereen zich bewust is van de impact, krijg je vanzelf een werksfeer waarin collega’s elkaar zo nodig op hun gedrag aanspreken. Als iemand de hele dag op de gang staat te ‘Whatsappen’ of Facebook bij te werken, zal daar al snel commentaar op komen. Immers, je dupeert niet alleen jezelf ermee, maar ook je collega’s! Dat regelt zich vanzelf."

Mijn devies is: ga uit van de volwassenheid van je medewerkers. Maar geef wel duidelijk de grenzen inhoudelijk aan. En nuttige tips en adviezen voor gebruik. Er zijn carrières afgebroken door onhandig social media gebruik. Alles geschiedt tegenwoordig in de openbaarheid! Ga actief en serieus om met wat er op Twitter of Facebook over jouw bedrijf gezegd wordt. Spreek niet tegen, maar neem eventueel deel in discussies op een positieve manier. En laten we vooral ook kijken naar de waardevolle communicatie tussen collega’s die dankzij social media op gang komt!”

Met vriendelijke groet,
Monique Onstenk
HR Director Adecco Group Nederland