Serious Business met winnaars en verliezers

Wie meent dat de aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als gevolg van de crisis is verslapt, heeft het goed mis. Een groeiend aantal ondernemers heeft de handschoen de afgelopen jaren juist opgepakt. Misschien wel dankzij de crisis. Hierbij is duurzaamheid niet de enige drijfveer. Wie niet aanhaakt, verliest snel aan concurrentiekracht.

MVO is Serious Business stelt MVO Nederland in haar online Trendverkenning 2013. Oorzaak: de normen in het zakendoen komen steeds hoger te liggen, nationaal en internationaal. De markt dicteert de regels. Ook internationale richtlijnen en juridische principes leggen bedrijven nieuwe standaards op. Denk aan het opkomende principe van due diligence, waarmee de verantwoordelijkheid voor mensenrechten en samenhangende risico’s wordt neergelegd bij het bedrijfsleven.

Er zullen winnaars en verliezers zijn, stelt MVO Nederland. De voorhoede krijgt door verdere professionalisering van MVO-maatregelen een enorme concurrentievoorsprong. Achterblijvers hebben uiteindelijk geen levensvatbaar verdienmodel meer.

MVO Prestatieladder
Voor de Adecco Group is MVO al langere tijd Serious Business. Hoewel de dienstverlening slechts een geringe impact op ons milieu heeft, zijn wereldwijd maatregelen getroffen om die impact toch nog te minimaliseren. Denk aan milieuefficiënte huisvesting en kleine, schone leaseauto’s. Bijzonder is dat Adecco Group Nederland in 2011 als eerste leverancier van HR-services het MVO Prestatieladder Niveau 3 Certificaat heeft gehaald.

De P van People
Het accent in het MVO-beleid van Adecco ligt op de P van People. Met als rode draad: onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen, met speciale aandacht voor groeperingen die om welke reden dan ook op drempels stuiten. In de vele MVO-initiatieven die Adecco Group Nederland onderneemt, keert deze rode draad steeds terug. Dankzij de enorme betrokkenheid van medewerkers, flexwerkers en klanten leveren de verschillende initiatieven aansprekende successen op.

Win4Youth
In 2010 is Adecco wereldwijd begonnen met Win4Youth, een sportief initiatief, gericht op jongereneducatie. Sindsdien wordt er ieder jaar (hard)gelopen voor vooraf geselecteerde doelen. Win4Youth is nauw verbonden met de kernwaarden van de Adecco Group: Team Spirit, Customer Focus, Responsibility en Entrepreneurship. Klanten en flexwerkers worden actief betrokken bij landelijke en lokale evenementen. In 2013 heeft Adecco Group Nederland al 40.000 km bijeen gelopen voor doelen in Columbia, Italië, Thailand en België.

Adecco Street Day
Op 30 april en 1 mei dit jaar zijn medewerkers van Adecco wereldwijd massaal de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de toenemende dreiging van werkloosheid onder jongeren. Aan deze opvallende actie is een website gekoppeld, www.adeccowaytowork.com, waar jongeren nog steeds gebruik van maken. De site geeft informatie over werk en sollicitatietips. Bovendien is het mogelijk om je via de site voor allerlei workshops in te schrijven.

KNVB Talentteam
In 2012 heeft Adecco samen met de KNVB een initiatief genomen om jongeren op mbo/hbo niveau aan interessante stages in de sportwereld te helpen. Op www.knvbtalentteam.nl staan de stages omschreven. Hier kan online op worden ingeschreven. Het opdoen van werkervaring gebeurt bij de KNVB zelf, in Zeist, maar ook bij partners en aangesloten clubs.