‘Opleiden wordt belangrijker’

 

Jurriën Koops is Directeur Sociale Zaken van de Algemene Bond Uitzendondernemingen, kortweg ABU. In die rol als is hij onder meer verantwoordelijk voor arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen, het arbeidsmigratiebeleid en opleiden binnen de uitzendbranche. ‘Op de arbeidsmarkt is momenteel een kanteling gaande’, zegt Koops. ‘Door de vergrijzing ontstaat schaarste, de beroepsbevolking neemt langzaamaan af. Een ontwikkeling die op lange termijn alleen maar zal doorzetten.’

Grotere flexschil en hybride arbeidsrelaties

Ook ziet Koops dat ondernemingen in toenemende mate bouwen aan een flexschil. De crisis heeft dat eigenlijk alleen maar aangewakkerd, benadrukt hij. ‘Vooral in 2008 en 2009 was de economische crisis overal in het bedrijfsleven in alle heftigheid voelbaar. Dat willen bedrijven niet nog een keer meemaken. Vandaar dat ze gericht op zoek zijn naar een grotere flexschil. ‘ Een derde belangrijke trend die Koop signaleert is dat werknemers steeds vaker hybride arbeidsrelaties aangaan. Hij noemt als voorbeeld de ruim 700.000 ZZP’ers, waarvan ongeveer de helft een jaarinkomen heeft van slechts enkele duizenden euro’s. ‘Voor velen is het duidelijk een bijbaan die ze naast een loondienstverband vervullen. Maar ook zie je steeds meer mensen die tegelijkertijd in loondienst en als uitzendkracht werkzaam zijn.’

Investeren in kandidaten

Jurrien Koops is tevreden over hoe de uitzendbranche inspeelt op actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De branche doet wat het behoort te doen, zegt hij: ‘Ondernemingen in staat stellen om mee te bewegen in de huidige dynamiek.’ Maar met het oog op de lange termijn, mag er volgens hem nog wel een tandje bij. ‘Vooral opleiden wordt in de nabije toekomst een belangrijk thema. Op de arbeidsmarkt is met name sprake van een kwalitatief tekort aan medewerkers. Dat betekent dat de uitzendbranche nog meer moet investeren in de ontwikkeling van kandidaten. Als je dat goed doet, en dat kunnen uitzenders, dan sta je met een aantrekkelijke propositie in de markt. Je levert dan niet alleen de handjes, maar ook de kennis en het vakmanschap. Daarin schuilt naar mijn idee de grootste uitdaging voor de komende jaren.’

Luisteren en analyseren

Patrick Bakker, Algemeen Directeur Adecco Group Nederland, kan zich helemaal vinden in de woorden van Jurriën Koops. De arbeidsmarkt wordt in de toekomst alleen maar uitdagender, zegt hij. ‘Om de schaarste tegen te gaan moeten we  inderdaad investeren in opleiding. Ook zullen we onze dienstverlening moeten aanpassen aan de veranderende behoefte van vraag en aanbod. Dit zal leiden tot aangepaste beleveringsmodellen (bijv tav ZZP’ers). Daarnaast is het belangrijk dat we goed naar onze opdrachtgevers luisteren, hun specifieke behoefte analyseren en daar vervolgens een dienstenpakket op afstemmen. Met generieke dienstverlening kom je er niet. Maatwerk is het devies. Bij heel veel relaties doen we dat al voortreffelijk. Dat verklaart het succes van Adecco Group Nederland in de flexmarkt.’

 


Jurriën Koops

Patrick Bakker