Ook in ons werk willen we er weer warm bij zitten!

 

Wat is ‘duurzaam personeelsbeleid?’

Terwijl de flexibilisering van de arbeidsmarkt doorzet, duikt er een nieuw begrip op: ‘duurzaam personeelsbeleid’.  Staat dat haaks op de realiteit? Allerminst. Duurzaam personeelsbeleid is niet aan vaste medewerkers voorbehouden!

Duurzaam personeelsbeleid betekent: zuinig zijn op je medewerkers. De bron verrijken in plaats van uitputten. Investeren in elkaar. Met aandacht, energie en tijd. En geld. Voor leer- en ontwikkeltrajecten bijvoorbeeld. Niets nieuws onder de zon, in feite. Maar tijdens de crisis lag de nadruk noodgedwongen op kille saneringsmaatregelen. Nu durven we weer na te denken over warme arbeidsverhoudingen. Over duurzaam personeelsbeleid.

Duurzame inzetbaarheid

We zetten in op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Die leveren op termijn meerwaarde voor de organisatie. Dit hoeven niet per se medewerkers te zijn met een vast dienstverband. Langzaamaan dringt het besef door dat duurzame relaties met flexibele medewerkers en HR-leveranciers minstens zo waardevol zijn.

Flexibel, mobiel, gezond

Duurzaam personeelsbeleid is overigens wel een breed thema. Volgens www.penoactueel.nl associëren HR-professionals het begrip onder meer met diversiteitsbeleid, persoonlijke ontwikkeling, flexibiliteit, mobiliteit en gezondheid. Dit laatste item is extra actueel. We werken immers steeds langer door. Aardig in dit verband is, dat Adecco Group Nederland recentelijk een trendboekje rond dit thema heeft uitgebracht. Samen met trendwatcher Adjiedj Bakas. Titel: Topvorm – Hoe trends uit de sportwereld ons werk transformeren. Kijk voor meer informatie op www.adecco.nl.

Goed werkgeverschap

Iedereen vult de details naar eigen inzicht in. Maar iedereen is het erover eens dat duurzaam personeelsbeleid onlosmakelijk verbonden is met goed werkgeverschap. Wat is goed werkgeverschap? Medewerkers willen trots kunnen zijn op hun werkgever, de ruimte krijgen zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen, gerespecteerd worden en dingen doen van enige maatschappelijke betekenis. De van oorsprong Amerikaanse organisatie Great Place to Work heeft op basis van grootschalig onderzoek vastgesteld dat één aspect de doorslag geeft: vertrouwen. Medewerkers die vertrouwen in hun leidinggevenden, in de rol en doelen van hun organisatie en in hun collega’s, lopen harder!

Adecco en Ajilon – Great Places to Work

Adecco Group doet al langere tijd mee aan het jaarlijkse Great Place to Work onderzoek. Op internationaal én nationaal niveau. Binnen dit onderzoek wordt met geanonimiseerde vragenlijsten de beleving van medewerkers gemeten. Adecco Group Nederland heeft in 2014 twee winnaars: Adecco (General Staffing) en Ajilon (Professional Staffing). Beide nemen een mooie positie in op de lijst van Beste Werkgevers van Nederland.