Nooit te oud voor LinkedIn

 
Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden bij Adecco Group Nederland

Veel ‘ouderen’ zijn eenzaam. En het aantal ouderen neemt toe. Hiermee zouden isolement en eenzaamheid wel eens uit kunnen groeien tot het grootste sociale probleem van onze tijd. Daarnaast verkleint eenzaamheid de kans op het vinden van een baan. De sociale media kunnen wellicht helpen om dit sociale probleem te tackelen. Vanuit die gedachte start Adecco in Utrecht komend najaar met een LinkedIn cursus voor ouderen.

Adecco werkt binnen dit initiatief samen met het Nationaal Ouderen Fonds. Bestrijding van eenzaamheid en armoede onder ouderen is één van de speerpunten van deze organisatie. De LinkedIn cursus bestaat uit een tweetal bijeenkomsten waarin de deelnemers door een coördinator, en vrijwilligers, stap voor stap worden meegenomen in de wereld van online netwerken. Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers een uitstekende basis om zich te oriënteren, te netwerken en te solliciteren en hebben zij allerlei leuke en nuttige contacten opgedaan. Klik hier voor meer informatie.

Sporten voor jongereneducatie

‘Het fundamentele recht op werk’ is een rode draad in het MVO-beleid van Adecco Group Nederland, en daarin ligt veel nadruk op projecten die gerelateerd zijn aan opleiding en ontwikkeling. Binnen dit beleid is veel ruimte voor lokale initiatieven van vestigingen en individuele medewerkers, zoals de LinkedIn cursus voor ouderen in de regio Utrecht. Maar er zijn ook MVO-initiatieven waar de hele wereldwijde organisatie haar schouders onder zet. Win4Youth is zo’n initiatief. Via sportieve evenementen bewegen medewerkers, klanten, flexwerkers en professionals van Adecco Group Nederland geld bij elkaar voor projecten op het gebied van jongereneducatie. Dit jaar ligt de nadruk op de zwemmen, lopen en fietsen. Met als boegbeeld, dit jaar: de Belgische triathlonlegende Marc Herremans. Klik hier voor meer informatie.

Sollicitatietrainingen en voorleessessies

Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als werkgever en coach, verzorgt Adecco Group Nederland een grote variëteit aan trainingen en opleidingen. Jaarlijks volgen bijvoorbeeld ruim 24.000 vmbo leerlingen een praktijkgerichte sollicitatietraining, mede gegeven door medewerkers van Adecco, die helpt bij hun studie- en beroepskeuze. Daarnaast trekken medewerkers van Adecco, in nauwe samenwerking met STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche), ten strijde tegen laaggeletterdheid. De nadruk ligt op lokale initiatieven: voorleessessies door professionals van Top Secretaries en workshops voor flexwerkers met een taalachterstand.

Permanent opleidingsaanbod

Ten slotte ons uitgebreide opleidingsaanbod voor flexwerkers. Flexwerkers kunnen hun voordeel doen met een permanent, altijd actueel opleidingsaanbod. Recentelijk heeft Adecco Group Nederland dit aanbod verbreed en beter toegankelijk gemaakt. Onder de naam CUTE (Career Up Tool 4 Education) is met vooraanstaande marktpartijen een platform ontwikkeld, dat opleidingstrajecten optimaal zichtbaar en toegankelijk maakt. Klik hier voor meer informatie.

Lees meer over de MVO-principes van Adecco Group Nederland