MKB als motor vraagt van overheid betere brandstof en onderhoud

Maar al te vaak wordt het MKB getipt als ‘motor’ van onze economie. Doordat het MKB flexibel is, en innovatief, ligt daar de basis voor herstel. ‘Klein is het nieuwe groot’. Maar handelen overheden en banken daar naar? Krijgt het MKB eigenlijk wel voldoende ruimte en support om die voortrekkersrol waar te maken?

Ondanks het toenemende optimisme in Ondernemend Nederland, maken veel MKB’ers zich nog steeds serieus zorgen over het lage consumentenvertrouwen. Zij zien dit als grootste hindernis om succesvol te kunnen ondernemen, blijkt uit TNS NIPO onderzoek. De schuldigen? De media, de overheid en de banken.

Media moeten stoppen met hun negativisme, de overheid moet stoppen met bezuinigingen, banken moeten weer datgene doen waaraan ze hun bestaansrecht ontlenen: hypotheken en kredieten verstrekken. Maar er zijn ook ondernemers die zeggen: ‘Als het niet goed gaat met je bedrijf ligt dat voor 80% aan jezelf en voor 20% aan externe factoren.’ Ligt de waarheid in het midden? We peilden de stemming bij enkele ondernemers.

Wereldmerk uit Groningen groeit nog steeds
Dirk Jan Hemmelder, Director Operations Marne Mosterd: “Om je weg te vinden in subsidieland heb je extra personeel nodig.”

Ondanks de crisis heeft Marne Mosterd uit Groningen de afgelopen jaren steeds groei weten te realiseren. Ook voor 2014 verwacht Director Operations Dirk Jan Hemmelder de toename in marktaandeel en omzet te bestendigen, met de focus op de Europese markt. De mosterd van Marne, opgericht in 1895, wordt wereldwijd met smaak geconsumeerd. In met name de Frans sprekende gebieden van Afrika hoort de authentieke mosterd uit Groningen bij het dagelijkse eetpatroon.

“Onze onderneming heeft heel wat stormen doorstaan”, aldus Hemmelder. “Dat we kleinschalig zijn, is onze kracht. Daardoor kunnen we flexibel inspelen op wereldwijde marktbewegingen. Ook wij ondervinden de gevolgen van de crisis. Op onze thuismarkt zien we de belangstelling voor de duurdere kwaliteiten wat teruglopen. Maar in termen van afzetgebied en omzet blijven we groeien. Waar we op de binnenlandse markt nog het meest last van hebben, is de almaar voordurende supermarktoorlog. En die sleept zich al van ver voor de crisis voort.”

Marne heeft een kern van 30 vaste mensen – mensen met passie voor mosterd. Daar omheen cirkelt een min of meer vaste kring van circa tien flexwerkers, in te zetten bij hoogtijdagen. Hemmelder: “Zien we daar mensen tussen, die net een stapje harder hun best doen, dan overleggen we met Adecco MKB of we ze kunnen overnemen. Die wisselwerking met Adecco is belangrijk voor ons, want gemotiveerd productiepersoneel vinden en binden blijft een uitdaging. De arbeidsmarkt is ruim in het noorden, maar ook wij moeten goed ons best doen om de echte talenten eruit te pikken.”

Dat het MKB de motor van de economie zou zijn, ziet Hemmelder niet terug in het gedrag van de overheid. “De goede wil is er. De overheid heeft onvoorstelbaar veel subsidies klaarliggen voor het MKB. Wil je daar aanspraak op kunnen maken, dan moet je daar een specialistenteam voor samenstellen. De toegankelijkheid is rampzalig. Wij zijn ermee opgehouden. We doen het wel op eigen kracht.”
Meer informatie: www.marnemosterd.nl (ook voor lekkere recepten!)

SBR European Express slaat zich als specialist door de crisis
Ruud Sanders, directeur: “Overheidsregels maken verantwoord werkgeverschap steeds moeilijker.”

SBR European Express in Reuver heeft zich gespecialiseerd in spoedtransporten op maat. Met Europa als werkgebied. De logistieke specialist heeft 27 chauffeurs en logistieke medewerkers in vaste dienst en werkt daarnaast met oproepkrachten. De crisis heeft er in gehakt. Directeur Ruud Sanders: “Bedrijven kijken scherp naar de kosten en vragen zich kritisch af of spoed wel echt spoed is. Veel pakketjes gaan mee met reguliere diensten en eigen chauffeurs. Volstrekt begrijpelijk. Iedereen moet de crisisjaren zien door te komen.”

Daar zou de overheid de helpende hand bij moeten bieden. Sanders ziet het tegendeel gebeuren. “Subsidieregelingen zijn volstrekt ontoegankelijk, bezuinigingen werken averechts. Sanders: “Doordat de basiszorgverzekering tot het bot wordt uitgekleed, kunnen mijn chauffeurs zich nauwelijks nog verzekeren voor fysiotherapie. Dat staat haaks op de boodschap van politici dat iedereen zo lang mogelijk moet meedraaien op de arbeidsmarkt. Het verhaal is dat burgers minder moeten leunen op de overheid. Mijn antwoord is dat de overheid minder moet leunen op burgers en ondernemers en naar bedrijfsmaatstaven orde op zaken moet stellen in haar eigen administratieve spookwereld.”

Ruud Sanders is oprecht bezorgd, want verantwoord werkgeverschap ligt hem aan het hart. “Mensen hebben recht op veiligheid en minimale zekerheid. Maar als ondernemer moet je in crisistijd strak sturen op de kosten. De overheid draagt daar op geen enkele manier aan bij. Integendeel. Met rigide regelgeving wordt het ons steeds moeilijker gemaakt om de personeelskosten beheersbaar te houden. Dat is één van de belangrijkste uitdagingen, ook na de crisis.”

Ondanks de hoogte van de personeelskosten, blijft Sanders inzetten op vaste arbeidscontracten voor onbepaalde tijd. Hij zegt: “Medewerkers die hier echt passen en hun verantwoordelijkheid nemen, krijgen daar zoveel mogelijk zekerheden voor terug. Maar ook veel flexibiliteit. Bij voldoende werkaanbod kan er via meerwerk extra geld of verlof worden verdiend. Ik zeg tegen onze mensen: het werkt alleen als je ’s morgens met plezier komt en ’s avonds met plezier gaat. Om goede mensen te vinden, werken we samen met Adecco MKB. Zoals wij goed zijn in logistiek, zijn zij goed in werving & selectie. Als we allemaal doen waar we goed in zijn, brengen we de economie samen weer op gang. Daar hebben we de overheid niet bij nodig.”
Meer weten over spoedtransporten? Kijk op www.sbrexpress.nl

De Groot Houtbewerkingsmachines houdt zich als topleverancier goed staande
Ruud de Groot, directeur/eigenaar: “Het MKB wordt niet bepaald in de watten gelegd.”

Voor de vijfde achtereenvolgende keer is aan De Groot Houtbewerkingsmachines de prestigieuze titel ‘TopLeverancier’ verleend. Ruud de Groot, directeur/eigenaar, is er trots op. “Er blijkt waardering van onze klanten uit. De onderscheiding is iedere keer een mooie beloning voor onze aanpak en een kroon op ons werk. Het is weer een hoogtepunt in ons jubileumjaar.”

Ruud de Groot is in de voetsporen van zijn vader getreden, die de onderneming in 1978 oprichtte. Het 35-jarig jubileum wordt met trots maar bescheiden gevierd. Ook bij de specialist in nieuwe en gebruikte machines is de crisis voelbaar geweest. Logisch, want de bouwsector heeft als geen andere sector van de crisis te lijden. Maar als nichespeler weet de onderneming uit Rosmalen zijn relaties nog steeds optimaal te bedienen. Gekwalificeerd technisch personeel speelt daarbij de hoofdrol. “Ons personeel is ons belangrijkste kapitaalgoed en we willen de in jaren opgebouwde kennis en sfeer graag behouden en versterken.”

Als grote en sociale werkgever is het MKB absoluut de belangrijkste motor van de economie, vindt De Groot. “Dat zien we niet terug in de manier waarop de overheid met het MKB omgaat. We worden niet bepaald in de watten gelegd. Regels blijven veranderen, we worden op onnodige kosten gejaagd, duidelijke hervormingsbesluiten die op langere termijn houdbaar zijn, blijven uit. Neem alleen al de verhoging van het btw-tarief. Een buitengewoon ongelukkige zet!”

Wie uit het juiste hout gesneden is, kan bij De Groot Houtbewerkingsmachines rekenen op een vaste baan. Ruud de Goot: “We investeren in mensen, onder meer met interne opleidingen. Dus zien we graag dat mensen lang blijven. De arbeidsmarkt in de techniek is al lang krap. Om op ons moment over goede kandidaten te kunnen beschikken, maken we dankbaar gebruikt van de expertise in werving & selectie van Adecco MKB. Flexwerkers zijn onmisbaar bij speciale projecten of bij verlof en ziekte van vaste mensen. We werken graag met Adecco MKB vanwege de goede persoonlijke contacten en omdat ze altijd geschikte kandidaten op korte termijn beschikbaar hebben.”
Vrienden van hout kijken op www.degroot.nl