Interne mobiliteit ofwel het 'Dirk Kuijt effect'

 

Het rollenspel in de Lee Hecht Harrison Toekomstvisie Talentmanagement

Topsport is een mooie inspiratiebron. Neem het ‘Dirk Kuit effect’. Een spits van naam en faam maakt furore in zijn nieuwe rol als verdediger. De moraal? ‘Voor organisaties die willen excelleren en groeien, is het van wezenlijk belang dat medewerkers in staat en bereid zijn om verschillende rollen te spelen’. Aldus Loek Vaessen van Lee Hecht Harrison. 

Het Nederlands voetbalelftal is weliswaar geen wereldkampioen geworden, Louis van Gaal schreef geschiedenis als coach met het beste strategische inzicht ter wereld. Hij schreef geschiedenis met zijn keeperswissel. Maar minstens zo opmerkelijk was de manier waarop hij Dirk Kuijt in zeer korte tijd wist op te leiden en te motiveren voor een glansrol als topverdediger. De sympathieke voetballer die furore maakte als spits, ging volledig op in zijn nieuwe rol en ontpopte zich daarmee als één van de kernkrachten van Oranje.

Strategisch inzicht
Wat dit te maken heeft met de wereld van werk? Alles! Als sponsor van de KNVB spiegelt Adecco Group Nederland zich graag aan de professionele sportwereld. Met name op het gebied van coaching, strategie en teamspirit kunnen we als HR-specialisten veel leren van topsport. Vergelijken we een voetbalteam met de personele bezetting van een willekeurige organisatie, dan is de beweging die Louis van Gaal maakte met Dirk Kuijt een sprekend voorbeeld van interne mobiliteit.

In de bedrijfspraktijk
Als Managing Director van Lee Hecht Harrison Nederland weet Loek Vaessen uit ervaring hoe waardevol het ‘Dirk Kuijt effect’ kan zijn binnen organisaties. Op de website van de talent- en loopbaanontwikkelaar zegt hij onder meer:

‘De druk om maximaal inzetbaar personeel te ontwikkelen dat geschikt en bereid is om snel van rol te veranderen als wijzigende bedrijfsomstandigheden daar om vragen, wordt steeds groter.’

Groei en optimale productiviteit bestaan bij de gratie van interne flexibiliteit en mobiliteit. Daar bestaat bij leidinggevenden in Nederland geen twijfel over. Lee Hecht Harrison ondervroeg meer dan 400 organisaties over dit thema. 82% gaf aan interne mobiliteit een wezenlijk onderdeel te vinden van de totale talentmanagementstrategie. Desondanks geeft ruim de helft eerlijk toe het thema eerder ‘reactief’ dan actief te benaderen. Daar ligt dus nog een stevige uitdaging.

Via het online kenniscentrum van Lee Hecht Harrison kunt u een pdf downloaden, waarin Loek Vaessen zijn toekomstvisie op talentmanagement helder uiteen zet. U vindt er ook rapporten en white papers.