Het gezonde verstand van Wim Kooijman

 

De wereld van werk is op zoek naar een nieuwe balans. Naar nieuwe HR-instrumenten, nieuwe arbeidsverhoudingen en nieuwe afspraken. De transitie is nog maar net begonnen. Als HR-professionals kunnen we onze borst nat maken.

Wim Kooijman, bestuursvoorzitter NVP, is stellig. We zitten in een fase waarin we als samenleving, werkgevers en werknemers een nieuw evenwicht moeten vinden. Het ‘stakeholder-model’ is toe aan een herdefiniëring. Dat heeft een enorme impact op de wereld van werk.

Volgens de voorman van de Nederlandse Vereniging van Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling staan werkgeverschap en HR voor drie relevante uitdagingen:

  1.  Hoe zorgen we ervoor dat we alle HR-systemen en –processen tijdig op orde krijgen voor de nieuwe wet- en regelgeving die op ons afkomt?
  2. Hoe vullen we de transitie van functie gestuurd naar rol gestuurd werkgeverschap succesvol in?
  3. Hoe realiseren we evenwicht in de werkgemeenschap die meer en meer uit verschillende vaste en flexibele lagen is samengesteld?

Wet- en regelgeving

Punt 1 krijgt de status ‘urgent’ mee. “Daar worden we toe gedwongen. Dat de politiek beleid maakt om verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt te beteugelen, is begrijpelijk. Er is altijd een categorie werkenden die bescherming nodig heeft. Maar het is jammer dat de politiek daarbij ook een groep raakt, die zonder deze bescherming uit de voeten kan. Kom liever met vernieuwende ideeën en voorzieningen. Rigide regels werken averechts en zorgen weer voor onnodig veel werk.”


Wim Kooijman over Het Nieuwe Werken: “Hartstikke leuk voor de happy few, de kenniswerkers. Als je ergens in een kelder bagage staat te sorteren, heb je er niet veel aan.”


Van specifieke functies naar generieke rollen

Punt 2 is een fundamentele verschuiving. Bij innovatieve organisaties als Google of Microsoft zie je het al. Daar zijn HR-instrumenten en –processen niet langer gericht op functies, maar op rollen. Traditionele organisaties zullen volgen.

Wim Kooijman: “We evolueren van specifiek naar generiek talent. Specialistische kennis blijft cruciaal, maar is moment- en sitiatiegebonden. Toegevoegde waarde zit niet in de afgebakende functie, maar in een veel bredere rol. Verbindingen leggen, communiceren, vernieuwen, inspireren, coachen, flexibel switchen tussen projecten, verandering initiëren. Intrinsieke kwaliteiten. Medewerkers die écht het verschil maken, zijn breed georiënteerde  multi-talenten. Ze beschikken op het juiste moment over de juiste kennis en contacten en ze hebben de flexibiliteit om in verschillende situaties verschillende rollen te vervullen. Dit perspectief heeft een enorme impact op werving- en selectieprocedures, op leer- en ontwikkelroutes, op de beoordelings- en beloningssystematiek. Collectiviteit past daar nauwelijks bij. De nieuwe realiteit vraagt om individueel maatwerk. Dit gaat binnen HR echt een aardverschuiving teweeg brengen.”


Wim Kooijman over ‘duurzaam werken’: “Als dit duidt op een trend naar duurzame werkrelaties, binnen om het even welke contractvorm, dan juich ik dit toe. Investeren in elkaar en kennis borgen is van grote waarde!”


De nieuwe werkgemeenschap


Ook punt 3 is een fundamenteel vraagstuk waar geen enkele organisatie zich vanaf kan wenden. Het huidige kabinet ziet het graag anders, maar de realiteit is dat de flexschil uitdijt en van onschatbare waarde is. Wim Kooijman: “Flexibiliteit zou juist extra beloond moeten worden!”

“De moderne werkgemeenschap bestaat uit verschillende categorieën die even belangrijk zijn om organisatiedoelen te halen. Vaste medewerkers gaan een minderheid vormen. Binnen de flexschil bestaan tal van lagen: uitzendkrachten, gedetacheerde specialisten, zzp’ers, interim-managers. Dé werkgeversuitdaging van dit moment is: die categorieën optimaal met elkaar in balans brengen. Sámen vormen ze de werkgemeenschap van de toekomst! De één kan niet zonder de ander. Ook deze ontwikkeling heeft een ongekende impact op de systemen en instrumenten.”

“Mijn advies aan werkgevers en HR-professionals? “Blijf je vernieuwen en werk vanuit generieke kwaliteiten. Laat je niet gek maken door hypes en trends. Zorg ervoor dat je echt inzicht hebt in menselijk gedrag binnen arbeidsorganisaties. En vooral: gebruik je gezond verstand!”

Wim Kooijman

Executive Vice President Human Resources Air France-KLM. Werkt sinds 1979 bij de luchtvaartmaatschappij. Is sinds mensenheugenis lid van de NVP en kon het verzoek om bestuursvoorzitter te worden in 2008 naar eigen zeggen niet langer naast zich neer leggen. Hij vervult de functie met overtuiging. Belangrijkste missie: van de NVP een echte beroepsvereniging maken waar de politiek en de decision makers naar luisteren. Wim Kooijman: “Neem de levensloopregeling die een zachte dood is gestorven. Als men naar de HR-professionals had geluisterd, was die regeling er nooit gekomen. Dat had veel rompslomp, geld en teleurstelling gescheeld.”


Wim Kooijman - Bestuursvoorzitter NVP /  Executive Vice President HR & Industrial Relations Air France-KLM