Wat in Denemarken kan, moet hier ook kunnen:
FLEXICURITY

Voor steeds meer jongeren is een flexcontract het enige werkperspectief. Dat blijkt onder meer uit cijfers van het CBS. In 2002 verdiende 24% van alle jongeren van 15 tot 27 jaar een inkomen met flexwerk. In 2012 lag dat percentage al op 40%. Mede onder invloed van de crisis blijft dit percentage stijgen. Wat betekent dit voor werkende jongeren?

In het CBS-percentage zijn alle vormen van flexwerk inbegrepen: uitzendwerk, tijdelijke contracten, werk op detacheringbasis, werk als zzp’er. Hoger opgeleide jongeren lijken hier redelijk mee weg te komen. Aan iedere crisis komt een einde, en dan is er al weer snel behoefte aan jongeren met goede papieren. In bepaalde arbeidsmarktsegmenten – denk aan IT en techniek – bestaat nu al schaarste aan gespecialiseerd talent.

In afwachting van betere tijden
In afwachting van betere tijden slaan de meeste hoger opgeleide jongeren zich opgewekt door de crisis heen. Tegenlicht van de VPRO portretteerde onlangs een groep jongeren voor wie vast werk en carrièreperspectieven totaal onbelangrijk lijken. Zij zoeken de zin van het leven in alternatieve activiteiten en lijken zich weinig te bekommeren om sociale zekerheden. De stemming was optimistisch, over geld werd nauwelijks gerept. Sleutelwoorden: geluk, herkenning, beleving.

De uitzending, die is terug te zien op www.tegenlicht.vpro.nl  (Mensen van nu), heeft veel tweets opgeleverd. De meeste waren positief van toon. Een aantal tweets zijn kritisch realistisch: ‘allemaal leuk, die vrijblijvendheid, maar uiteindelijk moeten toch ook de huur, het gas en licht en de verzekeringen betaald worden. Wie doet dat als je niet bij je ouders kunt aankloppen?’

Naar flexicurity
Voor de meeste jongeren is inkomen, naast zingeving, wel degelijk essentieel. Flexwerk, al of niet via organisaties als Adecco Group Nederland, zorgt voor dat inkomen en kan een goede opstap zijn naar werk- en inkomenszekerheid in plaats van baanzekerheid. Steeds vaker duikt het begrip flexicurity op in discussies over de verdeling van werk en welvaart. Het begrip is gemunt in Denemarken, waar de sociale partners lang geleden een soort ‘Banenmarkt Grondwet’ sloten. Het model komt er kort door de bocht op neer dat flexibele contracten hand in hand gaan met goede scholing, actief werkgelegenheidsbeleid en goed toegankelijke sociale voorzieningen.

Dat de arbeidsmarkt flexibiliseert, is onontkoombaar. Nu al werkt bijna de helft van de jongeren tussen 15 en 27 jaar binnen flexcontracten. Voor flexwerkspecialisten ligt daar een grote verantwoordelijkheid. Adecco Group Nederland neemt die verantwoordelijkheid door voor flexwerkers een serieuze werkgever te zijn. Steeds meer flexwerkers rouleren in pools, wat de zekerheid op werk vergroot. Consultants besteden aandacht aan loopbaanstappen en nemen onze verantwoordelijkheid voor training en opleiding uiterst serieus. Een goed voorbeeld is CUTE, wat staat voor Career Up Tool 4 Education. Met dit laagdrempelige opleidingsprogramma, opgezet en uitgevoerd in samenwerking met NCOI, draagt Adecco Group Nederland bij aan blijvende inzetbaarheid. Gunt u dat perspectief ook aan uw flexwerkers? Bespreek de mogelijkheden van CUTE met uw vestiging of contactpersoon. Of vul ons contactformulier in of bel ons.